Benefičný víkend na podporu Hospicu Milosrdných sestier - Srdce v Srdci

Pridané 12.12.2022 18:52:06 Počet zobrazení 2516

V dňoch 10-11. decembra sa konal benefičný víkend na podporu nášho hospicu

Benefičný víkend  na podporu Hospicu Milosrdných sestier - Srdce v Srdci

Všetko to začalo v sobotu 10. decembra, kde sme mali na Mierovom námestí benefičný stánok, do ktorého mnohí ľudia poslali nádherné hand-made výrobky a najmä medovníčky v tvare srdca, ktoré boli predzvesťou nedeľného koncertu. Ešte názornejšou predzvesťou boli letáčiky a 2 rollupy propagujúce blížiaci sa koncert.

 

Zo srdca ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a sestrám za ich čas, ktorý strávili v stánku, alebo v jeho blízkosti rozdávaním letákov.

 

Vrchol víkendu nás však ešte len čakal.

 

V 3. adventnú nedeľu, nedeľu radosti – sa o 15tej hodine konal jubilejný X. benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Tradične v krásnych priestoroch Piaristického kostola v Trenčíne.

1

V úvode koncertu sa predstavila skladbou Biela pieseň Emmka Pagáčová – nadaná žiačka 6.ročníka ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom a zároveň žiačkou Súkromnej ZUŠ - Trenčianska Teplá pod vedením pani učitelky Jany Jakúbkovej DiS.art.

2

Následne sme si vypočuli úryvok z básne Hospic a smrť od pani Zuzany Bridovej, ktorej v našom hospici zomrel dôležitý človek jej života. Po noci strávenej s ním v hospici vznikla táto báseň, ktorú precítene predniesla pani Eva Pavlíková, ktorá neskôr prišla aj so skladbou Žiť za to stálo. Sme jej veľmi vďační za jej účasť na tomto podujatí bez nároku na honorár a veľmi si ceníme, že bola ochotná sa s nami podeliť o jej osobnú a ešte stále veľmi bolestnú skúsenosť s hospicovou starostlivosťou súvisiacou s nedávnym odchodom jej otecka.

3

Názov koncertu, výzdoba, výroky A. de Saint-Exupéryho poukazovali na to isté. Srdce – teda presnejšie srdce v Srdci.

Prečo?

Slovami p. riaditeľky s. Noemi: „... ten názov skrýva dušu, skrýva charizmu Milosrdných sestier i charizmu, dušu hospicu. Očami srdca vidíme prúd lásky Boha vyvierajúci z oltára a prúdiaci do srdca ... Láska tečúca z Prameňa do srdca. ... srdce ponorené láske ... srdce ponorené v Srdci ... srdce v Srdci ... srdce ponorené v láske, vo vedomí toho, že Boh miluje človeka, že Boh ma miluje.
... iba s takým srdcom môžeme dobre vidieť núdzneho a slúžiť mu, iba takto môžeme dobre vidieť zomierajúceho človeka a slúžiť mu tak, aby cez nás cítil Božiu dobrotu, lásku a nehu ... aby v konkrétnej podobe služby láska prúdila z Božieho srdca do nášho a z nášho k pacientovi a jeho rodine. ... a tiež na ostatných členov tímu.
Toto je naša duša, naša charizma, naša vízia - vyjadrená v názve koncertu Srdce v Srdci. Vízia, charizma, tá podstata našej služby, je viditeľná iba očami srdca ..."

foto

 

s. Noemi tiež všetkým prítomným vysvetlila, čo to vlastne je tá "paliatívna" starostlivosť.

„Áno, charizma Milosrdných sestier si podala ruku s odbornosťou v oblasti paliatívnej medicíny. V hospici poskytujeme špecializovanú paliatívnu starostlivosť.


Rada Vám o nej poviem viac.. Pomôžem si týmto druhým krásnym symbolom, ktorí pred sebou vidíte. Vidíte túto krásnu červenú ružu? Tá červená ruža symbolizuje nášho pacienta - úctu k jeho osobe a lásku. Očami srdca naňho pozeráme ako na dar nám darovaný z lásky - ako na človeka, ktorého Boh miluje, váži si ho a zveril ho nám, aby sme ho ochránili pred bolesťou a rôznymi inými obťažujúcimi sprievodnými javmi nevyliečiteľného ochorenia. (...) Ony sú síce prirodzené pri pokročilých štádiách choroby ale Nebeskému Otcovi nie je jedno, že jeho milované dieťa neznesiteľne trpí - zveruje nám ho, aby sme ho ochránili pred bolesťou a vniesli viac života do jeho dní.


Náš interdisciplinárny hospicový tím pozerá na pacienta takto - očami srdca - a vyvinie všetko úsilie na to, aby ho ochránil pred utrpením. ... a tu je podstata paliatívnej starostlivosti - inak povedané - ochrannej starostlivosti. Slovo "paliatívna" má svoj slovný základ v latinskom slove pallium - ochranný plášť, prikrývka.


Malý princ chránil svoju ružu pred nepriazňou skleneným zvonom - my chránime pacienta pred bolesťou paliatívnou starostlivosťou. Paliatívna medicína je akoby ochranný zvon, ktorý chráni ružu Malého princa pred nepriazňou.
Paliatívna medicína - paliatívna starostlivosť je ochrannou starostlivosťou, ktorá chráni nevyliečiteľne chorého človeka, Bohom milovaného, pred neznesiteľnou bolesťou vo všetkých dimenziách - pred fyzickou bolesťou, psychickou, duchovnou či sociálnou."

foto

Hovorí sa, že knižku Malý princ by sme si mali počas života prečítať viackrát. Minimálne raz v detstve a druhýkrát, keď dospejeme. Niektoré hlboké myšlienky nám totiž začnú dávať význam až vtedy, keď získame určité životné skúsenosti.. Môžeme si na ne spomenúť v ťažkých časoch, ale aj pri každodennej motivácii.

Čo bolo vlastne motiváciou organizovania tohto podujatia? Samotný život... Samotní ľudia, ktorí rôznym spôsobom boli a sú súčasťou Hospicu Milosrdných sestier. Boli pri vzniku, neustále pomáhajú, obetujú svoj čas , seba ... A potom tí, ktorí odtiaľ odišli navždy... Trúchliaci manželia, súrodenci, rodičia , opustené deti ...


Podujatie potom pokračovalo oceňovaním laureátov v 4 kategóriách:

  • zakladatelia
  • podporovatelia
  • hospicový tím
  • rodiny pacientov

v prestávkach doprevádzané vystúpením operného dua La Strada.

foto

V rámci kategórie Zakladatelia bola vyjadrená vďaka všetkým tým, cez ktorých Boh stvárňoval dielo, cez ktoré mal v čase stáť blízko nevyliečiteľne chorým, uisťovať ich, že sú drahí, vzácni, milovaní a neopustení, ktorých mal cez hospic chrániť pred všetkými formami neznesiteľnej bolesti.


Ocenenie v tejto kategórii v mene všetkých prevzali:
sestra M. Pavla Jana Draganová, vtedajšia provinciálna predstavená Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok a Ing. Vladimír Chlebana, jeden z trenčianskych hospicových nadšencov.

foto

Hospic by bez štedrosti darcov neprežil. Platby od zdravotných poisťovní nepokryjú ani ½ nákladov na starostlivosť o pacientov. Udržať ekonomiku nám pomáha veľa dobrodincov - osôb i firiem iných organizácií vr. Mesta TN a TSK, ktorí nám spolu touto formou darovali 400 tis. €.


Všetkým patrí veľmi srdečná vďaka a uznanie. Bez Vás by sme to, čo robíme, robiť nemohli.
Ocenenie v tejto kategórii Podporovatelia prevzal náš pán primátor Richard Rybníček za svoju dlhoročnú podporu hospicu nielen po ekonomickej stránke ale aj za ľudskú podporu, za to, že nás podopieral, keď sme pod ťarchou ťažkostí klesali a dal nám pocítiť, že naša služba je pre občanov tohto mesta dôležitá.

foto

Náš hospicový tím vo všetkých poskytovaných službách je interdisciplinárny - v starostlivosti o pacientov spolupracujú: lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, sociálny pracovníci, psychológ a psychoterapeut a pomáhajúce profesie (upratovačky, informátorky, administratíva i manažment)
Ocenenie v tejto kategórii Hospicový tím prevezme v mene všetkých členov tímu naša pani primárka MUDr. Mária Dohňanská, špecialistka v paliatívnej medicíne.

foto

Odovzdanie ocenenia v kategórii - Rodiny pacientov sme začali príbehom:
"Spoznali sme MAMU s veľkým srdcom. Mala krásneho modrookého SYNA, ktorého zákerná choroba pripútala v poslednom období na lôžko.
S láskou sa o neho starala. Štyri roky sme jej so starostlivosťou pomáhali. Stala sa našou súčasťou ... jej úsmev, ktorý hladí, jej citlivosť a ochota pomáhať. ... Pred pár rokmi sme jej pomohli doprevádzať posledným štádiom onkologického ochorenia manžela (príbeh TU) a o krátky čas sme odprevadili aj jej milovaného syna Romana, ktorý mal bez pár dní 44 rokov."


Pobyt príbuzného v hospici je najlepším darom, ktorý môže rodina chorému darovať. ... aj my sme jeden malý dar - ocenenie Srdce v Srdci v kategórii Rodiny pacientov - odovzdali jednej výnimočnej žene - pani Anne Malecovej, žene s láskavým srdcom, s úsmevom a slzami na tvári. ... Je pre nás krásne, že k nám do hospicu stále prichádza a obdarúva nás svojim výborným orechovým koláčom. Láska jej materského srdca je pre nás vzpruhou.

 foto


Na záver všetci účastníci dostali požehnanie od prítomných duchovných. Vdp. Ľubomírovi Havranovi ďakujeme za hlboké a krásne posolstvo o tom, že nemáme zabúdať žasnúť nad krásou a dobrom ľudského ducha, uvedomujúc si pôvodcu tej krásy.

 foto


Čistý výnos tohtoročného adventného benefičného podujatia bol 3 856,50 €:

  • z toho vyzbierané v benefičnom stánku: 1 059,91 €,
  • počas koncertu: 2 796,59 €

(reg.číslo zbierky 305-2022-039414)

 

Keď pozeral Malý princ na hviezdy , videl očami srdca svoju ružu ... Myslíme na vás všetkých , ktorí ste sa stali hviezdami a žiarite na svojich blízkych tam zhora . Myslíme na rodiny, ktorí stratili svojich milovaných... Ďakujeme, že ste boli súčasťou našich životov . Tento večer bol aj o vás ...


Veľká  vďaka patrí všetkým zamestnancom Hospicu, dobrovoľníkom, podporovateľom, Mestu Trenčín, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Ministerstvu kultúry SR .

Obrovská poklona patrí účinkujúcim – pani Eve Pavlíkovej, Emmke Pagáčovej , duu LA STRADA. Dobrovoľníckemu tímu, ktorý tento krásny projekt už roky pripravuje a pripravoval aj ten tohtoročný – Gabika, Miro, Marika, Erik, všetci naši oddaní dobrovoľníci, Ala Králiková, ktorá je autorkou ocenení ...

Ďakujeme Nadácii Františka Mišúna za podporu v podobe občerstvenia a darov pre dobrovoľníkov, redakcii Terajšok.sk za mediálnu podporu, pátrom piaristom za dlhodobú podporu a poskytnutie týchto priestorov, pani riaditeľke piaristického gymnázia p. Baginovej za nezištnú pomoc vo forme zapožičanie priestorov.

Ďakujeme Vám všetkým, že ste dnes prišli a podporili nás.
Ďakujeme pani prezidentke , ktorá nad Srdcom v srdci prevzala záštitu ...
Ďakujeme, že vás všetkých máme ..

 

Diskusia

(0 komentárov)

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať