Podporili nás v roku 2022

Nebyť štedrosti darcov, hospic by s platbami od zdravotných poisťovní neprežil. Viac o financovaní a hospodárení hospicu >

✿ ĎAKUJEME ✿

 

Podporili nás FINANČNE v roku 2022

 • Janka Liptáková - KOZMETICKÝ SALÓN

  Dar vo výške 200 € venovaný na krytie výdavkov spojených so starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých pacientov.

 • Rodina Nepoškvrnenej

  Dar: 5 000 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • Nadácia EPH - Bratislava

  Dar: 5 000 €

  Účel: na jednorázové plienky a podložky pre pacientov hospicu

   

   Dar: 4 850 €

  Účel: na úhradu energií 

 • Nadácia SPP - Bratislava

  Dar: 5 000 €

  Účel: Úhrada nákladov v rámci starostlivosti o pacientov, kúpa Mattress light blue - financovanie projektu #viaczivotadodni v rámci Programu podpory partnerstiev.

 • Ľudia Ľuďom

  Individuálni darcovia
  cez darcovský systém:
  www.darujme.hospictn.sk

  alebo

  priamo zaslaním daru na účet hospicu - IBAN:
  SK47 1100 0000 0029 4002 5426

 • Biskupstvo Nitra

  Dar: 2 500 €

  Účel: zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých

 • Nadácia DHL (DHL’s Got Heart)

  Dar: 1 000 €

  na kúpu liekov a zdravotníckeho materiálu pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame"

  Dar: 1 300 €

  kúpa náhradného matraca na sprchovacie lôžko  -  ktorá nám pomôže aj naďalej vytvárať pre pacientov a ich blízkych prostredie dýchajúce DOMOVOM.

 • JOKA Kapičák, s.r.o.

  dary v celkovej výške 1 200 € venované na krytie výdavkov spojených so starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých pacientov.

 • Opátstvo v Admonte (Rakúsko)

  Dar: 1 000 €

  Účel: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • Kúpele Nimnica a.s.

  Dar: 200 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu

 • Nadácia SLSP - Bratislava

  Dar: 3 000 €

  Účel daru: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • Mesto TRENČÍN

  Dar: 22 000 €

  účel dotácie: mzdové a osobné náklady zdravotníckych pracovníkov - členov hospicového tímu

  Dar: 1 200 €

  účel dotácie: príspevok na benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier

  Dar: 1 900 €

  účel dotácie: kofinancovanie projektu Inovácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb

  Dar: 650 €

  účel dotácie: kofinancovanie projektu Family Garden - údržba a revitalizácia hospicovej záhrady

 • Trenčiansky samosprávny kraj

  Dotácia: 4 000 €

  Projekt: PALIATÍVNA starostlivost ... je najmä o ŽIVOTE.

  Účel: na čiastočnú úhradu nákladov spojených s materiálno - technickým zabezpečením

  Dotácia: 2 200 €

  Participatívny komunitný projekt: VIAC ŽIVOTA menej bolesti - Canis a hipoterapia pre pacientov hospicu

   

 • RKC Žilinská diecéza

  Dar: 5 000 €

  Účel daru: na krytie výdavkov spojených so zabezpečením starostlivosti o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

 • PKZ Slovakia

  Dar: 500 €

  Účel daru: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • JAVYS a.s.

  Dar: 1 000 €

  Účel: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • Nadácia Henkel

  Dar vo výške 300 € na kúpu jednorázových plienok pre pacientov hospicu

 • I.C.T. Partner

  Dar: 500 €

  Účel: zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých

 • Nadácia Jána Korca - Trnava

  Dar: 500 €

  Účel daru: na krytie výdavkov spojených so zabezpečením starostlivosti o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

 • Nadácia Pro charitas - Nemšová

  Dar: 1 000 €

  Účel daru: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického)

   

 • Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu Prievidza

  Dar: 200 €

  Účel daru: na činnosť hospicu pri pomoci nevyliečiteľne chorým ľuďom

 • Konštrukta Industry s.r.o.

  Dar: 1 000 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • JK Vrstvy s.r.o. Divina

  Dar vo výške 500 € 

 • RKC Trnavská arcidiecéza

  Dar: 3 000 €

  Účel daru: na kúpu mobilného USG prístroja

 • Ministerstvo kultúry

  Dotácia: 2 000 €

  Účel dotácie: podpora realizácie projektu s názvom Srdce v srdci  - X. jubilejný benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier. 

 • Združenie kresťanských seniorov

  Ďakujeme Združeniu kresťanských seniorov - klub Trenčín za ich dlhodobú podporu nášho hospicu, finančnú i duchovnú. 

 • Nadácia F. Mišúna (zakladateľa Agrofarmy)

  Dar: 950 €  

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • ANTES GM s.r.o.

  Dar: 690 €

  zbierka organizovaná pri príležitosti oslavy výročia firmy - venované na krytie výdavkov spojených so starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých pacientov.

 • Valicare s.r.o.

  Dar: 750 €

  zamestnanecká zbierka v rámci "Stromu splnených prianí" venovaná na krytie nákladov spojených s poskytovaním starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

  Okrem toho sme vďačne prijali materiálny dar - prateľné podložky, ktoré nám zakúpili zamestnanci spol. Valicare.

   

 • EVPU Defence a.s.

  Dar: 2 000 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • Schiedel Slovensko s.r.o.

  Dar: 500 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

Podporili nás MATERIÁLNYM DAROM - SLUŽBOU v roku 2022

 • MUDr. Hrádocký

  Ďakujeme za darovanie notebooku LENOVO pre náš mobilný hospic. Aby mohol byť naozaj mobilný...

 • ISSO s.r.o.

  darovanie 4 monitorov ASUS, náhradných náplní do tlačiarne Epson, zakúpenie predĺženej záruky na tlačiareň

 • Slovak Telekom a.s.

  Dar vo forme uplatnenia 100% zľavy na Magio Internet XL a prenájom koncového zariadenia na celých 24 mesiacov (rok 2022 a 2023) v hodnote viac ako 600€.

 • CHIRANA T. Injecta, a.s. - Stará Turá

  Dar: zdravotnícky materiál - injekčné striekačky a ihly, jednorazové rukavice v min. hodnote 1 150 € 

 • Dobrovoľníci

  Dobrovoľníci pomáhajú hospicu v napĺňaní cieľov poskytovaním svojho vzácneho daru - ČASU a svojich talentov. Pôsobia v mnohých dobrovoľníckych činnostiach. Bez dobrovoľníkov by hospic nebol tým, čím je.

 • Peter Polakovič a BiznisWeb.sk

  Dar: poskytnutie platformy pre webovú stránku hospicu: www.hospictn.sk

 • PN Print s.r.o. Piešťany

  Ďakujeme za sponzorskú tlač 50 ks letáku ambulancie paliatívnej ambulancie.

 • Terajšok.sk

  Ďakujeme zo srdca za nezištnú mediálnu podporu spravodajskému portálu trenčianskeho kraja Terajšok.sk, jeho konateľovi p. Petrovi Peťovskému a jeho teamu. 

 

Podporili nás PRIATEĽSKOU CENOU za dodávaný tovar, služby v roku 2021

Podporili nás prostredníctvom CHARITATÍVNEJ REKLAMY v roku 2022

15
Júl
2019

Deky z UNIQA a teplo DOMOVA

Pridané: 15.7.2019 09:02:53 Počet zobrazení: 3101

Deky z UNIQA a teplo DOMOVA Víziou Hospicu Milosrdných sestier, neštátneho zdravotníckeho zariadenia je, zmysle Politiky kvality, vytvoriť pre nevyliečiteľne chorých pacientov v pokročilom štádiu zväčša onkologickej choroby prostredie, ktoré dýcha DOMOVOM, kde bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť.

Čítajte viac... Komentáre: 0

11
Jún
2019

ĎAKUJEME za Váš HLAS

Pridané: 11.6.2019 13:22:20 Počet zobrazení: 2930

ĎAKUJEME za Váš HLAS Hospic Milosrdných sestier sa uchádzal o finančné prostriedky vo výške 2 200 € z Participatívneho komunitného rozpočtu TSK. O tom, či bude hospic úspešný, rozhodovali v období od 15. do 31. mája 2019 hlasujúci občania - VY.

Čítajte viac... Komentáre: 0

22
Marec
2019

Koncert pre dobrú vec - ĎAKUJEME

Pridané: 22.3.2019 14:45:27 Počet zobrazení: 3294

Koncert pre dobrú vec - ĎAKUJEME Mladí túžia stále pomáhať! V piatok 15. 2. 2019 sa v saleziánskom mládežníckom stredisku v Dubnici nad Váhom konal benefičný koncert Viktórie Tarabovej s kapelou, ktorého výťažok putoval - podľa slov organizátorov - na dobrú vec - do nášho Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Čítajte viac... Komentáre: 1

Darujte teraz

omsa

2%

 iné formy

21
December
2022

Vianočné prianie

Pridané: 21.12.2022 10:07:28 Počet zobrazení: 1423

Čítajte viac... Komentáre: 0

14
December
2022

Benefičný víkend na podporu Hospicu Milosrdných sestier - Srdce v Srdci

Pridané: 14.12.2022 11:03:25 Počet zobrazení: 1207

Benefičný víkend na podporu Hospicu Milosrdných sestier - Srdce v Srdci V dňoch 10-11. decembra sa konal benefičný víkend na podporu nášho hospicu.

Čítajte viac... Komentáre: 0

06
November
2022

X. jubilejný benefičný koncert Hospicu - Srdce v Srdci

Pridané: 6.11.2022 18:25:43 Počet zobrazení: 1753

X. jubilejný benefičný koncert Hospicu - Srdce v Srdci Srdečne Vás pozývame na jubilejný X. benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Čítajte viac... Komentáre: 0

21
Október
2022

Dotazník spokojnosti - pozvánka vyjadriť sa

Pridané: 21.10.2022 11:30:55 Počet zobrazení: 4986

Dotazník spokojnosti - pozvánka vyjadriť sa Pozývame blízkych našich pacientov vyplniť náš anonymný DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI - pomôžete nám touto cestou nájsť priestor pre ďalší rast.

Čítajte viac... Komentáre: 0

11
Október
2022

Aby nik nezostal sám - Ako sme spolu búrali predsudky

Pridané: 11.10.2022 22:35:48 Počet zobrazení: 1961

alebo ako vyzeral deň otvorených dverí v našom hospici 8. 10. 2022.

Čítajte viac... Komentáre: 0

19
September
2022

Aby nik nezostal sám - deň otvorených dverí hospicu 2022

Pridané: 19.9.2022 13:38:14 Počet zobrazení: 2789

Aby nik nezostal sám - deň otvorených dverí hospicu 2022 Všetkých nás spája skúsenosť smútku, no umieranie a smrť sú častokrát nepríjemné témy, o ktorých sa mnohí zdráhajú hovoriť. Podpora okolia a každodenné prejavy súcitu s dospelými a deťmi, ktoré na konci života žijú s vážnymi chorobami, sú nevyhnutné na zlepšenie kvality života pre nich a ich blízkych.

Čítajte viac... Komentáre: 0

12
September
2022

Koncert Pavla Hammela ako pomoc hospicu...

Pridané: 12.9.2022 12:26:51 Počet zobrazení: 2201

Koncert Pavla Hammela ako pomoc hospicu... V obci Pruské sa 29. augusta uskutočnilo milé podujatie, ktoré okrem známeho hudobného hosťa prinieslo divákom aj dobrý pocit, že mohli pomôcť. Koncert zorganizovala Nadácia Františka Mišúna z obce Červený Kameň.

Čítajte viac... Komentáre: 0

23
Jún
2022

Hospic ponúka pracovné miesto: zdravotná SESTRA

Pridané: 23.6.2022 14:07:24 Počet zobrazení: 5454

Hospic ponúka pracovné miesto: zdravotná SESTRA ODBORNOSŤ + LÁSKAvý prístup = zdravotná SESTRA v paliatívnej starostlivosti Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Čítajte viac... Komentáre: 0

10
Jún
2022

ĽUDSKÁ TVÁR hospicu ❤

Pridané: 10.6.2022 07:16:14 Počet zobrazení: 3393

ĽUDSKÁ TVÁR hospicu ❤ Bez ľudí sa HOSPIC robiť nedá... a nie bez akýchkoľvek ľudí ... tí ĽUDIA naozaj musia mať SRDCE. - túto veľkú pravdu povedala zakladateľka prvého hospicu v Čechách - MUDr. Marie Svatošová. Aj v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne slúžia ĽUDIA so SRDCOM a slúžia na rôznych pozíciách. Projektom "Ľudská tvár hospicu" Vám chceme postupne priblížiť týchto ĽUDÍ z nášho hospicu, ktorí majú SRDCE.

Čítajte viac... Komentáre: 0

31
Máj
2022

Benefičný koncert v záhrade hospicu

Pridané: 31.5.2022 11:31:30 Počet zobrazení: 3704

Srdečne Vás pozývame na letný benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier.

Čítajte viac... Komentáre: 0

30
Máj
2022

Hľadáme lekárku/lekára, ktorý chce zmenu.

Pridané: 30.5.2022 10:39:14 Počet zobrazení: 4107

Hľadáme lekárku/lekára, ktorý chce zmenu. Peniaze vás môžu motivovať krátkodobo, ale pre dlhodobú motiváciu a stabilizáciu je potrebné niečo viac.

Čítajte viac... Komentáre: 0

16
Máj
2022

Aj Tvoj HLAS môže rozhodnúť

Pridané: 16.5.2022 11:07:57 Počet zobrazení: 5065

Aj Tvoj HLAS môže rozhodnúť Aj v tomto roku máme možnosť získať dotáciu z participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Čítajte viac... Komentáre: 0

19
Apríl
2022

Hospic ponúka pracovné miesto: SOCIÁLNA pracovníčka, pracovník

Pridané: 19.4.2022 08:15:00 Počet zobrazení: 6416

Hospic ponúka pracovné miesto: SOCIÁLNA pracovníčka, pracovník Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne príjme do svojho tímu nového človeka - sociálnu pracovníčku, sociálneho pracovníka.

Čítajte viac... Komentáre: 0

13
Apríl
2022

Hospic si obhájil Certifikát kvality PQM ISO 9001 (r. 2022)

Pridané: 13.4.2022 14:33:29 Počet zobrazení: 13241

Hospic si obhájil Certifikát kvality PQM ISO 9001 (r. 2022) Dňa 12. 4. 2022 prebehol v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne dozorný audit, ktorý preukázal, že systém manažérstva v hospici spĺňa požiadavky normy ISO 9001: 2015 / STN EN ISO 9001: 2016

Čítajte viac... Komentáre: 0

24
Marec
2022

Stáž v NOÚ - príprava na začiatok Ambulancie paliatívnej medicíny

Pridané: 24.3.2022 13:31:32 Počet zobrazení: 4955

Stáž v NOÚ - príprava na začiatok Ambulancie paliatívnej medicíny Od apríla 2022 náš hospic rozširuje svoju činnosť o Ambulanciu paliatívnej medicíny. Naši lekári absolvovali stáž v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a v týchto dňoch tam taktiež stážovala sestra Janka a sociálna pracovníčka Terka. Kto bude môcť využiť službu Ambulancie paliatívnej medicíny a ako pomôžeme?

Čítajte viac... Komentáre: 0

23
Marec
2022

Príjmeme ďalšieho LEKÁRA

Pridané: 23.3.2022 14:24:43 Počet zobrazení: 4157

Príjmeme ďalšieho LEKÁRA Hospic príjme do svojho tímu ďalšieho LEKÁRA...

Čítajte viac... Komentáre: 0

15
Marec
2022

Môj otec si v hospici vychutnal svadobné koláče na svojej vlastnej svadbe

Pridané: 15.3.2022 19:36:51 Počet zobrazení: 4292

Môj otec si v hospici vychutnal svadobné koláče na svojej vlastnej svadbe Pán František u nás v hospici prežil plných i keď posledných 32 dní a za účasti rodiny a hospicového tímu si so svojou milovanou manželkou vyslúžili sviatosť manželstva...

Čítajte viac... Komentáre: 0

15
Marec
2022

Môj otec si v hospici vychutnal svadobné koláče na svojej vlastnej svadbe

Pridané: 15.3.2022 19:17:28 Počet zobrazení: 7592

Môj otec si v hospici vychutnal svadobné koláče na svojej vlastnej svadbe Pán František u nás v hospici prežil plných i keď posledných 32 dní a za účasti rodiny a hospicového tímu si so svojou milovanou manželkou vyslúžili sviatosť manželstva...

Čítajte viac... Komentáre: 0

11
Marec
2022

Láska je vynaliezavá... ❤

Pridané: 11.3.2022 14:41:07 Počet zobrazení: 4358

"Jedna z teórií o zmysle života je, že sme sa narodili, aby sme uľahčovali prechádzať životom iným. Je úžasné, že deti nezištne pomáhajúce svojim blízkym, spolužiakom, neznámym ľuďom, zvieratám, prírode, nepotrebujú žiadnu teóriu o zmysle života. Stačia im ich otvorené srdcia a oči. Mať schopnosť neutlmovať v sebe cit a súcit je to, v čom nám, dospelým, sú deti veľkým príkladom."

Čítajte viac... Komentáre: 0

07
Marec
2022

„Vy ste rozhodli, my pomáhame"

Pridané: 7.3.2022 20:02:48 Počet zobrazení: 4362

Náš projekt vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazníkov Tesco v regióne

Čítajte viac... Komentáre: 0

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.