Podporili nás v roku 2022

Nebyť štedrosti darcov, hospic by s platbami od zdravotných poisťovní neprežil. Viac o financovaní a hospodárení hospicu >

✿ ĎAKUJEME ✿

 

Podporili nás FINANČNE v roku 2022

 • Janka Liptáková - KOZMETICKÝ SALÓN

  Janka Liptáková - KOZMETICKÝ SALÓN

  Dar vo výške 200 € venovaný na krytie výdavkov spojených so starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých pacientov.

 • Rodina Nepoškvrnenej

  Rodina Nepoškvrnenej

  Dar: 5 000 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • Nadácia EPH - Bratislava

  Nadácia EPH - Bratislava

  Dar: 5 000 €

  Účel: na jednorázové plienky a podložky pre pacientov hospicu

   

   Dar: 4 850 €

  Účel: na úhradu energií 

 • Nadácia SPP - Bratislava

  Nadácia SPP - Bratislava

  Dar: 5 000 €

  Účel: Úhrada nákladov v rámci starostlivosti o pacientov, kúpa Mattress light blue - financovanie projektu #viaczivotadodni v rámci Programu podpory partnerstiev.

 • Ľudia Ľuďom

  Individuálni darcovia
  cez darcovský systém:
  www.darujme.hospictn.sk

  alebo

  priamo zaslaním daru na účet hospicu - IBAN:
  SK47 1100 0000 0029 4002 5426

 • Biskupstvo Nitra

  Biskupstvo Nitra

  Dar: 2 500 €

  Účel: zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých

 • Nadácia DHL (DHL’s Got Heart)

  Nadácia DHL (DHL’s Got Heart)

  Dar: 1 000 €

  na kúpu liekov a zdravotníckeho materiálu pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • TESCO

  TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame"

  Dar: 1 300 €

  kúpa náhradného matraca na sprchovacie lôžko  -  ktorá nám pomôže aj naďalej vytvárať pre pacientov a ich blízkych prostredie dýchajúce DOMOVOM.

 • JOKA Kapičák, s.r.o.

  JOKA Kapičák, s.r.o.

  dary v celkovej výške 1 200 € venované na krytie výdavkov spojených so starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých pacientov.

 • Opátstvo v Admonte (Rakúsko)

  Opátstvo v Admonte (Rakúsko)

  Dar: 1 000 €

  Účel: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • Kúpele Nimnica a.s.

  Kúpele Nimnica a.s.

  Dar: 200 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu

 • Nadácia SLSP - Bratislava

  Nadácia SLSP - Bratislava

  Dar: 3 000 €

  Účel daru: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • Mesto TRENČÍN

  Mesto TRENČÍN

  Dar: 22 000 €

  účel dotácie: mzdové a osobné náklady zdravotníckych pracovníkov - členov hospicového tímu

  Dar: 1 200 €

  účel dotácie: príspevok na benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier

  Dar: 1 900 €

  účel dotácie: kofinancovanie projektu Inovácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb

  Dar: 650 €

  účel dotácie: kofinancovanie projektu Family Garden - údržba a revitalizácia hospicovej záhrady

 • Trenčiansky samosprávny kraj

  Trenčiansky samosprávny kraj

  Dotácia: 4 000 €

  Projekt: PALIATÍVNA starostlivost ... je najmä o ŽIVOTE.

  Účel: na čiastočnú úhradu nákladov spojených s materiálno - technickým zabezpečením

  Dotácia: 2 200 €

  Participatívny komunitný projekt: VIAC ŽIVOTA menej bolesti - Canis a hipoterapia pre pacientov hospicu

   

 • RKC Žilinská diecéza

  RKC Žilinská diecéza

  Dar: 5 000 €

  Účel daru: na krytie výdavkov spojených so zabezpečením starostlivosti o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

 • PKZ Slovakia

  PKZ Slovakia

  Dar: 500 €

  Účel daru: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • JAVYS a.s.

  JAVYS a.s.

  Dar: 1 000 €

  Účel: na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov hospicu

 • Nadácia Henkel

  Nadácia Henkel

  Dar vo výške 300 € na kúpu jednorázových plienok pre pacientov hospicu

 • I.C.T. Partner

  I.C.T. Partner

  Dar: 500 €

  Účel: zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých

 • Nadácia Jána Korca - Trnava

  Nadácia Jána Korca - Trnava

  Dar: 500 €

  Účel daru: na krytie výdavkov spojených so zabezpečením starostlivosti o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

 • Nadácia Pro charitas - Nemšová

  Nadácia Pro charitas - Nemšová

  Dar: 1 000 €

  Účel daru: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického)

   

 • Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu Prievidza

  Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu Prievidza

  Dar: 200 €

  Účel daru: na činnosť hospicu pri pomoci nevyliečiteľne chorým ľuďom

 • Konštrukta Industry s.r.o.

  Konštrukta Industry s.r.o.

  Dar: 1 000 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • JK Vrstvy s.r.o. Divina

  JK Vrstvy s.r.o. Divina

  Dar vo výške 500 € 

 • RKC Trnavská arcidiecéza

  RKC Trnavská arcidiecéza

  Dar: 3 000 €

  Účel daru: na kúpu mobilného USG prístroja

 • Ministerstvo kultúry

  Ministerstvo kultúry

  Dotácia: 2 000 €

  Účel dotácie: podpora realizácie projektu s názvom Srdce v srdci  - X. jubilejný benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier. 

 • Združenie kresťanských seniorov

  Združenie kresťanských seniorov

  Ďakujeme Združeniu kresťanských seniorov - klub Trenčín za ich dlhodobú podporu nášho hospicu, finančnú i duchovnú. 

 • Nadácia F. Mišúna (zakladateľa Agrofarmy)

  Nadácia F. Mišúna (zakladateľa Agrofarmy)

  Dar: 950 €  

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • ANTES GM s.r.o.

  ANTES GM s.r.o.

  Dar: 690 €

  zbierka organizovaná pri príležitosti oslavy výročia firmy - venované na krytie výdavkov spojených so starostlivosťou o nevyliečiteľne chorých pacientov.

 • Valicare s.r.o.

  Valicare s.r.o.

  Dar: 750 €

  zamestnanecká zbierka v rámci "Stromu splnených prianí" venovaná na krytie nákladov spojených s poskytovaním starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

  Okrem toho sme vďačne prijali materiálny dar - prateľné podložky, ktoré nám zakúpili zamestnanci spol. Valicare.

   

 • EVPU Defence a.s.

  EVPU Defence a.s.

  Dar: 2 000 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

 • Schiedel Slovensko s.r.o.

  Schiedel Slovensko s.r.o.

  Dar: 500 €

  Účel: na zabezpečenie starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu.

Podporili nás MATERIÁLNYM DAROM - SLUŽBOU v roku 2022

 • MUDr. Hrádocký

  Ďakujeme za darovanie notebooku LENOVO pre náš mobilný hospic. Aby mohol byť naozaj mobilný...

 • ISSO s.r.o.

  ISSO s.r.o.

  darovanie 4 monitorov ASUS, náhradných náplní do tlačiarne Epson, zakúpenie predĺženej záruky na tlačiareň

 • Slovak Telekom

  Slovak Telekom a.s.

  Dar vo forme uplatnenia 100% zľavy na Magio Internet XL a prenájom koncového zariadenia na celých 24 mesiacov (rok 2022 a 2023) v hodnote viac ako 600€.

 • CHIRANA T. Injecta, a.s. - Stará Turá

  CHIRANA T. Injecta, a.s. - Stará Turá

  Dar: zdravotnícky materiál - injekčné striekačky a ihly, jednorazové rukavice v min. hodnote 1 150 € 

 • Dobrovoľníci

  Dobrovoľníci

  Dobrovoľníci pomáhajú hospicu v napĺňaní cieľov poskytovaním svojho vzácneho daru - ČASU a svojich talentov. Pôsobia v mnohých dobrovoľníckych činnostiach. Bez dobrovoľníkov by hospic nebol tým, čím je.

 • Peter Polakovič a BiznisWeb.sk

  Peter Polakovič a BiznisWeb.sk

  Dar: poskytnutie platformy pre webovú stránku hospicu: www.hospictn.sk

 • PN Print s.r.o. Piešťany

  PN Print s.r.o. Piešťany

  Ďakujeme za sponzorskú tlač 50 ks letáku ambulancie paliatívnej ambulancie.

 • Terajšok.sk

  Terajšok.sk

  Ďakujeme zo srdca za nezištnú mediálnu podporu spravodajskému portálu trenčianskeho kraja Terajšok.sk, jeho konateľovi p. Petrovi Peťovskému a jeho teamu. 

 

Podporili nás PRIATEĽSKOU CENOU za dodávaný tovar, služby v roku 2021

Podporili nás prostredníctvom CHARITATÍVNEJ REKLAMY v roku 2022

Deky z UNIQA a teplo DOMOVA 4427
15
07/19

Deky z UNIQA a teplo DOMOVA

Víziou Hospicu Milosrdných sestier, neštátneho zdravotníckeho zariadenia je, zmysle Politiky kvality, vytvoriť pre nevyliečiteľne chorých pacientov v pokročilom štádiu zväčša onkologickej choroby prostredie, ktoré dýcha DOMOVOM, kde bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť.

Čítajte viac

ĎAKUJEME za Váš HLAS 4225
11
06/19

ĎAKUJEME za Váš HLAS

Hospic Milosrdných sestier sa uchádzal o finančné prostriedky vo výške 2 200 € z Participatívneho komunitného rozpočtu TSK. O tom, či bude hospic úspešný, rozhodovali v období od 15. do 31. mája 2019 hlasujúci občania - VY.

Čítajte viac

Koncert pre dobrú vec - ĎAKUJEME 4570
22
03/19

Koncert pre dobrú vec - ĎAKUJEME

Mladí túžia stále pomáhať! V piatok 15. 2. 2019 sa v saleziánskom mládežníckom stredisku v Dubnici nad Váhom konal benefičný koncert Viktórie Tarabovej s kapelou, ktorého výťažok putoval - podľa slov organizátorov - na dobrú vec - do nášho Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Čítajte viac

Ako nás nájdete v smere od Teplej

Hospic Trenčín - navigácia od Trenčianskej Teplej

Navigácia od OC MAX

Hospic Trenčín - navigácia od OC MAX

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať