Kniha živých

V Knihe živých sú zapísaní tí, ktorí svoju pozemskú púť ukončili v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Aj keď už nie sú medzi nami, predsa stále žijú v našich spomienkach a modlitbách. Zápisy do Knihy živých, na ktoré pozýva príbuzných zomrelých pacientov, hospic organizuje 3-4 krát do roka.

K 28. 02. 2020 je v Knihe živých zapísaných 1 568pacientov, z toho 827 žien a 741 mužov:

január február  marec ✿ apríl  máj  jún  júl august september  október   november  december

 

 

spomíname

J A N U Á R

S Láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia      Priezvisko a meno
 Bydlisko
1.1.2013  Noseková Libertína
Trenčín
1.1.2017  Porubčin Ladislav  Malé Lednice
1.1.2018 Holíčková Júlia Dolná Súča
1.1.2019 Arnold Ľubomír Selec
2.1.2020 Fančovič Peter Nové Mesto n/Váhom
3.1.2009  Jurica Ivan  Stará Turá
3.1.2009  Vaňová Tatiana  Trenčín
3.1.2012   Ing. Nemečkay Jozef  Nová Dubnica
3.1.2018 Palatinusová Mária Trenčín
3.1.2019 Šima Štefan Trenčín
4.1.2008  Svajčíková Božena  Považská Bystrica
4.1.2015  Filo Felix  Horné Srnie
4.1.2020 Géci Viliam Krásna Ves
4.1.2020 Jurák Jozef Piešťany
5.1.2008   Dojčan Miroslav  Trenčín
6.1.2006 Pavelková Ludmila Lúčky
6.1.2007   Melicherová Františka  Trenčín
6.1.2008  Glembra Gustáv  Liptovská Teplá
6.1.2014   Krištofíková Aurélia  Piešťany
6.1.2014   Čierniková Vlasta  Stará Turá
6.1.2017   Dubajová Mária  Moravské Lieskové
6.1.2018 Bližnák Ľubomír Motešice
6.1.2020 Malec Roman Trenčín 
7.1.2008   Červenka Štefan  Trenčianska Teplá
7.1.2017   Minárik Ján  Prusy
7.1.2020 Hricko Ondrej Trenčín 
7.1.2020 Országh Ondrej Ruskovce
8.1.2015   Koláriková Viera   Slatinka nad Bebravou
8.1.2018 Duhárová Helena Dubnica nad Váhom
8.1.2020 Bánovská Oľga Dolné Srnie
9.1.2013   Tvarožková Anna  Trenčín
10.1.2009   Zmeškalová Alexandra  Piešťany
10.1.2012   Závodský Jozef  Motešice
10.1.2017 Opatovský Vladimír Ostrov
10.1.2020 Kaštílová Božena Nová Dubnica
11.1.2011 Rajník Kamil Dubnica nad Váhom
11.1.2014 Sirotná Mária Drietoma
11.1.2015 Toman Jozef Nová Dubnica
11.1.2016 Kĺbik Rudolf Piešťany
13.1.2007 Šupola Milan Levice
13.1.2008 Navrátil Rastislav Trenčín
13.1.2017 Babulíková Anna Nemšová
13.1.2017 Baštek Ľudovít Považská Bystrica
 13.1.2018 Masár Peter  Dubnica nad Váhom  
 13.1.2018 Patková Júlia Trenčín 
13.1.2020  Kulichová Magdaléna  Trnava 
14.1.2008 Fedáková Mária  Martin
14.1.2009 Kaššovic Ľudovít Štvrtok
14.1.2009 Bieliková Štefánia Beluša
14.1.2013 Sošťáková Dagmar Trenčín-Zlatovce
14.1.2014 Petrová Anna Velčice
14.1.2015 Opatovský Jozef Nové Mesto nad Váhom
14.1.2017 Knoteková Jozefína Trenčín
14.1.2019 Valigurská Mária Vrícko
14.1.2020  Zechelová Ľudmila  Trenčín 
15.1.2006   Kramárik Ján  Nemšová
15.1.2010   Judinyová Margita  Dubodiel
15.1.2010   Šimková Mária  Trenčianska Turná
15.1.2014   Hudeková Madlena  Trenčín
15.1.2015   Kadnár Štefan  Nová Dubnica
15.1.2016   Szücsová Valéria  Trenčín
15.1.2018 Dvorská Iveta Sokolovce
15.1.2019 Mgr. Ďuďáková Lenka Trenčianske Stankovce
15.1.2019 Mišák Stanislav Trenčín
15.1.2020  Brezina Augustín  Dubnica nad Váhom 
15.1.2020 Dráb Jozef Belejov
16.1.2010 Vančo Jozef Bánovce nad Bebravou
16.1.2014 Bed'ač Baltazár Trenčín
16.1.2019 Šatka Jozef Klobušice
16.1.2020  Durdy Jaroslav  Považská Bystrica 
 16.1.2020 Blaško Anton  Nové Mesto n/Váhom 
17.1.2012 Hollán Jozef Vozokany
17.1.2017 Hruboňová Nadežda Podolie
17.1.2018 Malec Jozef Trenčín
17.1.2020  Klejová Terézia  Nemšová 
18.1.2007 Vetríková Saloména Liptovský Mikuláš
18.1.2010 Ježíková Jarmila Trenčín
18.1.2017 Hoferica Emil Plevník- Drienové
18.1.2018 Ondriga Emil Drietoma
18.1.2018 Pavličko Jozef Trenčín
19.1.2011 Hatyinová Gabriela Dubnica nad Váhom
19.1.2015 Ing. Luhový Ladislav Trenčianske Teplice
19.1.2019 Mikula Pavel Rajec
19.1.2020  Hromníková Anna  Bolešov 
20.1.2008 Dobiašová Anna Hlboké
20.1.2013 Turáková Gabriela Trenčín
20.1.2016 Marináková Mária Považská Bystrica
20.1.2020  Žambová Mária  Ratnovce 
21.1.2010 Mlynek Ján Zlatníky
21.1.2013 Zajác Rudolf Podlužany
21.1.2016 Kutišová Oľga Prusy
21.1.2017 Chlebana Stanislav Nemšová
21.1.2020 Ing. Kahan Ján Nové Mesto nad Váhom
21.1.2020  Ing. Šulík Štefan Púchov 
22.1.2006 Nogová Emília Považany
22.1.2015 Bačík Ján Ing. Dubnica nad Váhom
22.1.2017 Dubašáková Žofia Turany
23.1.2011 Filiač Ľubomír Beluša- Podhorie
23.1.2012   Masaryk Ján  Trenčín
23.1.2019 Minárech Jozef Motešice

23.1.2019

Vaská Anna Nemšová
23.1.2020  Izák Július  Kremnica 
 23.1.2020 Tomová Viera  Bánovce nad Bebravou 
24.1.2018 Majerech Karol Pruské
24.1.2019 Nemcová Viera Pružina
25.1.2009 Marko Ladislav Topoľčany
25.1.2010 Hulényi Benjamín Trenčín
25.1.2010 Žáčiková Eva Trenčín
25.1.2014 Jarábková Mária Trenčín
25.1.2018 Kobyda Vladimír Svinná
26.1.2014   Krajčík Milan  Dubnica nad Váhom
26.1.2018 Duháček Štefan Púchov
27.1.2009 Adamčík Ján Považská Bystrica
27.1.2010 Bobocký Michal Trenčín
27.1.2020  Kudláčová Mária  Skalica 
 27.1.2020 Sitárová Márie  Stará Turá 
28.1.2007 Michalková Anna Hrádok
28.1.2011  Mgr. Rybárová Mária  Trenčín
28.1.2013 Pšenáková Angela Motešice
28.1.2019 Majerová Janka Zvolen
28.1.2020  Bašová Mária   Papradno
29.1.2006 Hájková Anna Myjava
29.1.2010 Macharová Júlia Horná Súča
29.1.2018 Ing. Kováč Peter Borčice
29.1.2020  Jurčagová Gabriela  Púchov 
30.1.2015 Ďurechová Viera Veľká Hradná
30.1.2016 Ďuráčiková Zdenka Mníchová Lehota
30.1.2016 Ing. Kusenda Miroslav Adamovské Kochanovce
30.1.2017 Fisher Günter Eckhart Trenčín
30.1.2018 Štefánek Jozef Lednické Rovne
30.1.2019 Plichtová Emilie Žilina
30.1.2020  Kondvárová  Márie  Piešťany 
31.1.2009 RNDr. Súkeník Lukáš PhMR. Topoľčany
31.1.2016 Oravec Ľudovít Veľké Bierovce
31.1.2020  Haviarová Anna  Medzibrod 

 návrat na začiatok

 

spomíname

 F E B R U Á R

S Láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia  Priezvisko a meno Bydlisko 
1.2.2012 Horváthová Oľga Trenčín
1.2.2017 Majerník Vladimír Prievidza
1.2.2020 Juran Viliam Dubnica nad Váhom 
1.2.2020 Mušák Štefan  Dohňany  
2.2.2007 Jakubíková Božena Nová Dubnica
2.2.2010 Bad'urová Janka Trenčín
2.2.2019 Môcik Pavol Valaská Belá
2.2.2019 Zlatošová Anna Pruské
2.2.2020 Babiaková Magdaléna  Trenčín 
2.2.2020 Janštová Mária  Trenčín - Kubrá 
2.2.2020 Lazarčík Milan  Horná Streda 
3.2.2010 Medek Miroslav Dubnica nad Váhom
3.2.2018 Schlesingerová Veronika Trenčín
3.2.2019 Vetríková Štefánia Banka
3.2.2020 Patrová Štefánia  Brezolupy - Jerichov 
4.2.2008 Balažovičová Mária Trenčín
4.2.2013 Ďurkáčová Jarmila Žilina
4.2.2016 Panáková Júlia Horná Súča
4.2.2018 Šimovcová Anna Dolné Srnie
5.2.2016 Jančová Agnesa Skalka nad Váhom
5.2.2019 Mikulíková Emília Senica
6.2.2010 Dvonč Viliam Veľké Bielice
6.2.2020 Botka Ján  Kšinná 
6.2.2020 Horváthová Kvetoslava  Trenčín 
7.2.2008 Malachová Marta Trenčianske Teplice
7.2.2013 Paholek Viliam  Červený Kameň
7.2.2014 Žák Albín Trenčín
7.2.2015 Chripák Štefan Humenné
7.2.2020 Hosťanský Vojtech  Trenčín 
7.2.2020  Ing. Lobotková Monika Trenčín 
8.2.2009 Gavendová Danka Trenčín
8.2.2010 Jurík Jozef Stará Turá
8.2.2014 Mgr. Gregušová Katarína Partizánske
8.2.2014 MUDr. Slodičková Agneša Trenčín
8.2.2016 Sokolíková Martina Trenčín
8.2.2017 Kováčová Edita Svinná
8.2.2017 Šulek Ladislav Beluša
8.2.2019 Kováčik Jozef Dubnica nad Váhom
9.2.2014 Martiška Jozef Trenčín
9.2.2015 Kuflík Ján Kočovce
9.2.2015 Veselá Mária Pribiš
9.2.2016 Ing. Vosková Pavla Trenčín
9.2.2016 Kvasnicová Magdaléna Dubov
10.2.2017 Fáziková Helena Trenčín
10.2.2018 Klobušický Peter Trenčín
10.2.2020 Chupková Ľudmila  Tužina 
10.2.2020 Kováčik Karol  Udiča 
11.2.2016 Krovina Jozef Skalka nad Váhom
12.2.2006 Samáková Eva Bánovce nad Bebravou
12.2.2009 Hančík Štefan Trenčín
12.2.2010 Brhel Anton Hatné
12.2.2012 Gorelková Jozefína Kvašov
12.2.2014 Kacinová Marta Trenčín
12.2.2015 Kotešovcová Antónia Nová Dubnica
12.2.2015 Janechová Gabriela Piešťany
12.2.2020 Grežďo Ľubomír  Prašice 
12.2.2020 Švecová Filoména  Trenčianske Teplice 
13.2.2006 Bahnová Anna Trenčín
13.2.2012 Tupná Mária Košovce
13.2.2013 Kasala Stanislav Bánovce nad Bebravou
13.2.2016 Vajsáblová Ľubomíra Bratislava
13.2.2016 Gablovský Vladimír Trenčín
13.2.2019 Mgr. Ragula Štefan Považská Bystrica
13.2.2020 Ondruška Pavel  Horné Naštice 
14.2.2011 Robotová Jozefína Trenčinaksa Teplá
14.2.2018 Gogová Anna Chrabrany
14.2.2020 MUDr. Kusá Darina Bánovce nad Bebravou 
15.2.2014 Adamus Miroslav Svinná
15.2.2015 Lehuta Rudolf Piešťany
15.2.2017 Mešková Oľga Trenčín
15.2.2018 Juráková Mária Bratislava
15.2.2019 Kolárovská Zdenka Ivanovce
15.2.2019 Škrovánková Jozefína Nová Dubnica
15.2.2020 Gajdoš Ján  Liptovský Peter 
16.2.2009 Krutý Anton Nižná
16.2.2016 Matiová Mária Stahčín
16.2.2016 Brucháčová Anna Vrbové
16.2.2018 Tunega Viliam Trenčianske Teplice
16.2.2018 Balický Michal Bánovce ad Bebravou
16.2.2019 Nižňanský Martin Vrbové
17.2.2008 Kazimír Jozef Trenčín
17.2.2009 Babčanová Antónia Dubnica nad Váhom
17.2.2016 Gerbelová Elena Trenčín
17.2.2016 Kuliar Štefan Selec
17.2.2019 Kozúbek Pavol Horná Maríková
17.2.2020 Pišteková Gabriela  Statrá Turá 
18.2.2006 PhDr. Šajban Juraj Piešťany
18.2.2010 Vrchovský Ľubomír Nitrianske Bravno
18.2.2012 Pagáč Pavol Trenčín
18.2.2014 Ing. Petráš Michal Považská Bystrica
18.2.2018 Cihlárová Mária Trenčianská Teplá
18.2.2019 Záslav Július Závadka nad Hronom
18.2.2020 Berky Pavol  Zvolen 
18.2.2020 Červeňanová Lýdia  Selec 
19.2.2011 Gabriel Miroslav Hrabovka
19.2.2016 Bc. Kudlejová Anna Púchov
20.2.2008 Balková Berda Trenčianske Teplice
20.2.2014 Fabuš Jozef Bolešov
21.2.2017 Kogler Ján Stará Turá
21.2.2017 Pirháčová Emília Piešťany
21.2.2018 Ing. Kuciak Anton Trenčín
22.2.2010 Sedlák Ján Krakovany
22.2.2017 Dorničík Jozef Trenčín
22.2.2020 Dorotčin Jozef   Trenčín
23.2.2008 Pisár Štefan Trenčín
23.2.2009 Pikna Ľudovít Trenčianske Teplice
23.2.2010 Lillyová Irena Piešťany
23.2.2014 Pagáčová Verona Trenčín
23.2.2020 Rácová Jozefína  Bánovce nad Bebravou 
24.2.2011 Říčková Zuzana Považská Bystrica
24.2.2013 Porubčan Rudolf Omšenie
24.2.2019 Ševčíková Anna Bzince pod Javorinou
25.2.2012 Kaník Miroslav Brvnište
25.2.2014 Bulková Bernardína Veľké Bierovce
25.2.2017 Vrábelová Zdenka Dubnica nad Váhom
25.2.2018 Zahradníková Sidónia Ladce
25.2.2019 Gugh Jozef Považská Bystrica
26.2.2007 Šavlík Jozef Dubnica nad Váhom
26.2.2011 Buzáš Milan Prievidza
26.2.2011 Balážová Helena Dolná Breznica
26.2.2015 Martinák Kazimír Trenčín
26.2.2016

Podoba Anton

Trenčín
27.2.2006 Jaslovská Mária Trenčín
27.2.2007 Škvaril Ján Adamovské Kochanovce
27.2.2019 Hodulík Štěpán Melčice-Lieskové
27.2.2020 Hrbáček Milan  Lúky 
27.2.2020  Poláček Pavel Horná Súča 
28.2.2019 Jurenka Rudolf Trnava
28.2.2019 Ing. Mikláš Pavol Banka
28.2.2020 Krištof Ján  Púchov 

návrat na začiatok

spomíname

M A R E C

S Láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.3.2008 Mikulec Ondrej Dolné Držkovce
1.3.2019 Masarik Jozef Nové Mesto n/V
1.3.2020  Janíčková Mária
Púchov 
2.3.2007 Hájek Jaromír Trenčín
2.3.2007 Habšuda Koloman Pružina
2.3.2009 Kováčová Ľubica  Mníchová Lehota
2.3.2015 Haniždiar Štefan Nová Bystrica
2.3.2019 Šikudová Anna Ivanovce
2.3.2020 Podobová Alica Prievidza
3.3.2006 Chmelárová Terézia Nedanovce
3.3.2013 Tomaníková Marta Považská Bystrica
3.3.2014 Bláha Tadeáš Trenčín
3.3.2016 Marcinátová Jozefína Opatovce
3.3.2017 Mikušková Mária Košeca
5.3.2008 Kačkošová-Michalková Jarmila Trenčín
5.3.2009 Macúchová Mária Žrnové
5.3.2014 Šhutová Alena Čachtice
5.3.2015 Huňačka Alojz Beluša
5.3.2018 Juríková Magdaléna Trenčianska Turná
6.3.2006 Ondrušová Margita Púchov
6.3.2013 Ing. Chyba Andrej Trenčianske Teplice
6.3.2014 Držík Bohumil Vad'ovce
6.3.2016 Böhn Robert Nové Mesto nad Váhom
6.3.2018 Ftáčková OĽga Považská Bystrica
6.3.2019 Fornadeľová Margita Nová Dubnica
7.3.2017 Malečková Dana Stará Turá
7.3.2018 Šmidová Cecília Prievidza
8.3.2006 MUDr. Opršal Ján Trenčianske Teplice
8.3.2007 Gazdura Alojz Topoľčany
8.3.2009 Šimoni Vladimír Ilava
8.3.2010 Machajdíková Anna Lubina
8.3.2018 Bahelka Milan Trenčín
8.3.2020  Gulášová Eva  Topoľčany 
9.3.2009 Kubinová Anna Piešťany
9.3.2017 Bandíková Anna Prievidza
9.3.2017 Jánošík Vladimír Bánovce nad Bebravou
9.3.2019 Kianička Juraj Dolný Kubín
9.3.2020  Budke Eduard  Piešťany 
10.3.2006 Gašparcová Ľudmila Liptovské Revúce
10.3.2012 Kohoutová Jolana Trenčín
11.3.2016 Mojžišová Johana Trenčín
12.3.2008 Ing. Šnegoň Anton Kysucké Nové Mesto
12.3.2014 Hornáček Vladimír Stará Turá
12.3.2018 Petrík Ľubomír Trnavá Hora
12.3.2018 Šedivý Pavol Trenčín
13.3.2010 Ing. Kebísek František Trenčín
13.3.2015 Ing. Šustek Jozef Trenčín
13.3.2016 Lendel Karol Považská Bystrica
13.3.2020 Cicko Stanislav Trenčín
13.3.2020  Husár Anton  Trenčín 
14.3.2006 Ficová Mária Nová Dubnica
14.3.2009 Plavecký Dušan Trenčianska Teplá
14.3.2011 Barišová Mária Skalská Nová Ves
14.3.2011 Šopníková Drahomíra Horná Súča- Trnávka
14.3.2015 Černá Anna Piešťany
14.3.2019 Mičková Tatiana Piešťany
14.3.2020   Kavalčík Alexander Hatné 
15.3.2006 Pagáčová Františka Trenčín
15.3.2006 Homolová Mária Piešťany
15.3.2010 Smolka Ján Dolná Poruba
15.3.2013 Pavlíková Danka Trenčín
15.3.2015 Bednár Peter Piešťany
15.3.2018 Kukučka František Sasinkovo
16.3.2006 Žabár Jozef Trebichová
16.3.2007 Mgr. Reháková Kamila Trenčín
16.3.2007 Milová Gabriela Prievidza
16.3.2008 Ing. Červeňan Štefan Soblahov
16.3.2014 Šimek Pavol Košice
16.3.2017 Almášiová Alena Ilava
16.3.2017 Ing. Remiaš Jaroslav Dubnica nad Váhom
16.3.2017 Kukučka Jozef Drietoma
17.3.2007 Arbecík Martin Stará Turá
17.3.2009 Čurgali Jozef Ivanovce
17.3.2011 Čechvala Ján Podolie
17.3.2012 Filová Edita Trenčín
17.3.2016 Benko Pavel Melčice- Lieskové
17,3,2018 Bachratá Emília Sereď
17.3.2018 Ferancová Paulína Nové Mesto nad Váhom
17.3.2020  Kopicová Anna  Trenčín 
18.3.2018 Kazík Dušan Omšenie
18.3.2019  Baláž Igor  Turzovka 
18.3.2020  Hrubová Katarína  Košeca 
19.3.2008 Gabriš Ladislav Veľké Bierovce
19.3.2008 Uhrina František Stará Turá
19.3.2012 Marázová Agneša Častkovce
19.3.2012 Kopecký Miroslav Neporadza
19.3.2014 Matúš Ján Bánovce nad Bebravou
19.3.2015 Mgr. Pecho Jozef Trenčín
19.3.2016 Paganík Zdeno Púchov
19.3.2018 Gábová Eva Moravské Lieskové
19.3.2020  Štefanová Eulália  Trenčín-Zamarovce 
20.3.2012 Puchlová Anna Púchov
20.3.2016 Lopaška Ivan Prievidza
20.3.2020  Brečka Pavol  Dvorníky 
21.3.2011 Mišurová Helena Piešťany
21.3.2016 Mičuda Pavol Pruské
21.3.2018 Benko Ján Melčice-Lieskové
22.3.2013 Juríková Pavlína Trenčín
22.3.2018 Judiny Michal Dubodiel
22.3.2019  Machýl Anton  Lazy pod Makytou 
22.3.2020  Slovík Ján  Nové Mesto nad Váhom 
23.3.2010 Jedlička Ján Stará Turá
23.3.2012 Kadlec Jozef Zamarovce
23.3.2017 Kopecký Milan Mnichová Lehota
24.3.2013 Svitok Ľudevít Prievidza
24.3.2016 Mgr. Krošláková Jana Trenčín
24.3.2016 Ing. Patka Anton Nemšová
25.3.2006 Bukai Ján Ondrejovce
25.3.2008 Štefková Darina Čachtice
25.3.2009 Gurflík Miroslav Trenčín
25.3.2009 Funiová Mária Nová Dubnica
25.3.2017 Moško Ľubomír Trenčín
 25.3.2020 Dobrotková Mária  Papradno 
26.3.2011 Don Anton Hlinka Bratislava
26.3.2018 Živčíc Vladimír Beluša
27.3.2012 Herz Gina Tel Aviv
27.3.2014 Bednárik Anton Trenčín
27.3.2015 Oravcová Bernardína Libichava
27.3.2019  Badinka Marian  Hronec 
27.3.2020  Mráz Ján  Žilina 
28.3.2006 Mikloš Rudolf Považská Bystrica
28.3.2007 Môciková Filoména Dubniva nad Váhom
28.3.2008 Mazánik Pavol Trenčianska Teplá
28.3.2017 Koník Albín Bolešov
29.3.2008 Anina Štefan Štvrtok
29.3.2010 Gajdošová Zuzana Pribylina
29.3.2012 Kubalová Anna Piešťany
29.3.2013 Janíček František Nové Mesto nad Váhom
29.3.2013 Kováč Miroslav Piešťany
29.3.2017 Mišún Juraj Mestečko
29.3.2018 Mitická Oľga Trenčianske Teplice
29.3.2019 Vidrnáková Jana Malacky 
30.3.2008 Nováková Ľudmila Štvrtok
30.3.2009 Repková Anna Trenčín
30.3.2015 Ptáček Miroslav Trenčín
30.3.2017 Lukačovičová Eva Žilina
30.3.2018 Botková Vlasta Bánovce nad Bebravou
30.3.2018 Staňová Magdaléna Trenčín
 30.3.2020 Lagiň Ľubomír Bánovce nad Bebravou 
30.3.2020  Vojteková Agneša  Zemianske Podhradie 
31.3.2011 Benková Emília Stará Turá
 31.3.2018 Smatanová Jana Považská Bystrica
31.3.2020  Gabková Antónia Púchov 

návrat na začiatok

spomíname

A P R Í L

S Láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.4.2007 Jánošíková Juliana Brestovany
1.4.2007 Majerech Ján Trenčín
1.4.2009 Pastorková Zuzana Záriečie
1.4.2012 Ohrajek Bohumil Lysá pod Makytou
1.4.2013 Vlk Ján Veľké Bierovce
1.4.2016 Kostyánová Emília Trenčianske Mitice
1.4.2016 Kostoláni Jozef Prievidza
1.4.2018 Gabriš Alojz Beluša
2.4.2014 Ing. Jarolím Alois Ilava
2.4.2015 Panáková Františka Trenčín- Zlatovce
2.4.2020  Huličiaková Sidónia  Hatné 
3.4.2015 Pavelková Eva Trenčín
3.4.2019 Hašák Vladimír Ivanovce
3.4.2019  Stoličná Kvetuša  Trenčín 
4.4.2007 Ježková Jozefína Trenčianska Teplá
4.4.2019 Jankovič Stanislav  Lančár 
 4.4.2020 Padačová Terézia  Nové Mesto nad  Váhom 
4.4.2020  Ragula Róbert  Považská Bystrica 
5.4.2017 Adamec Juraj Trenčianske Teplice
6.4.2006 Hubinská Mária Rakoľuby
6.4.2010 Hodulík Štefan Chocholnáá- Velčice
6.4.2012 Zápecová Jozefa Trenčín
6.4.2016 Skukálek Jozef Bratislava
6.4.2017 Miklóš Radoslav Hontianske Moravce
6.4.2018 Hoždora Emil Nová Dubnica
7.4.2008 Medera Zdeno Dubnica nad Váhom
7.4.2014 Gablíková Viera Trenčín
7.4.2018 Pápyová Anna Košeca
7.4.2019 Žák František  Dubnica nad Váhom 
7.4.2020  Holčáková Dagmar, Ing.  Trenčín 
7.4.2020  Rosinová Albína  Púchov 
8.4.2016 Šuleková Marta Trenčín
8.4.2017 Matyašovská Mária Veľká Hradná
8.4.2020  Kusenda František  Považská Bystrica 
9.4.2013 Zajíček Juraj Trenčianska Teplá
9.4.2015 Ing. Tunega Filip Trenčín
9.4.2016 Záfer Jozef Nová Dubnica
9.4.2017 Černuška Anton Nová Dubnica
9.4.2019 Kováčik Ferdinand  Považská Bystrica 
9.4.2019 Michalcová Ľudmila  Trenčianske Stankovce 
9.4.2020  Trenčanová Mária  Pruské 
10.4.2012 Adašková Gabriela Zamarovce
10.4.2017 Draho Ľuboš Šípkové
10.4.2018 Rusnáková Mária Považská Bystrica
11.4.2009 MUDr. Samák Ján Žilina
11.4.2013 Jenischová Anna Trenčianske Teplice
11.4.2016 Poláčková Kristína Horná Súča
11.4.2019  Mikušíncová Drahoslava  Trenčín  
11.4.2020  Pechová Mária  Púchov 
12.4.2008 Malovec Rudolf Veselé
12.4.2013 Havalda Pavel Partizánske
12.4.2020  Ľahký Pavol  Trenčianske Stankovce 
13.4.2009 Krížová Zdena Považská Bystrica
13.4.2009 Novosadová Mária Dulov
13.4.2015 Hanáková Bernardína Piešťany
13.4.2020  Husár Miroslav  Prievidza 
14.4.2006 Remenárová Agneša Horná Poruba
14.4.2008 Brešťanská Anastázia Trenčín
14.4.2009 Valoková Mária Trenčín
14.4.2012 Ščepko Miroslav Nové Mesto nad Váhom
14.4.2015 Mönnichová Anna Lednické Rovné

14.4.2017

Pagáč Pavel Lednica

14.4.2018

JUDr. Hančinová Alžbeta Trenčín

14.4.2018

Maďara Marián Bánovce nad Bebravou
14.4.2020  Poláková Marianna  Myjava 
15.4.2010 Straková Viera Trenčín
15.4.2019  Fúsková Anna  Nové Mesto nad Váhom 
16.4.2015 Vondrová Emília Trenčín- Zlatovce
16.4.2017 Kordová Márie Martin
16.4.2020  Polláková Jarmila  Vlachovo 
17.4.2006 Šúleková Edita Ružomberok
17.4.2016 Vázalová Helena Trenčín
17.4.2017 Kukučová Ludmila Nová Dubnica
18.4.2010 Habšuda Štefan Bolešov
18.4.2015 Komínková Marta Trenčín
18.4.2015 Ing. Kláneková Veronika Piešťany
19.4.2014 Drobcová Božena Lysá pod Makytou
19.4.2016 Ako Ľudovít Soblahov
19.4.2016 Srnáková Agnesa Zamarovce
19.4.2018 Konečný Jozef Trenčianska Turná
19.4.2019  Kučerová Alexandra  Lednické Rovne 
19.4.2020  Mertan Vincent, Ing. Trenčín 
20.4.2007 Medvedíková Božena Trenčianske Stankovce
20.4.2011 Szabó Imrich Bratislava
20.4.2019 Homér Štefan  Považská Bystrica 
21.4.2009 Turovská Marta Borovce
21.4.2010 Borovská Agneša Veľké Kostoľany
21.4.2019  Baránek Ján  Myjava 
22.4.2010 Vetráková Eva Trenčín
22.4.2016 Ondrušková Jolana Kľúčové
22.4.2019  Leták Oldřich Nové Mesto nad Váhom 
23.4.2010 Mochlár Jozef Liptovský Hrádok
23.4.2013 Adamčíková Adela Horná Maríková
23.4.2017 Mičík Vlastimír Trenčín
24.4.2009 Trúsiková Anna Čachtice
24.4.2011 Martišík Pavol Považská Bystrica
24.4.2015 Krcheň Jozef Dubnica nad Váhom
24.4.2016 Čížová Anna Zvolen
24.4.2017 Sulová Magdaléna Trenčín
25.4.2014 Hraboš František Malá Hradná
25.4.2016 Kyselica Ľudovít Svinná
25.4.2017 Beláková Irena Trenčianske Teplice
25.4.2019  Naďová Oĺga  Nové Mesto nad Váhom 
26.4.2008 Šimková Agáta Trenčín
26.4.2009 Janíková Karolína Trenčianske Teplice
26.4.2019  Ihász Ján  Bratislava - Jarovce 
27.4.2015 Beláň Július Nová Dubnica
27.4.2016 Ing. Klánek Dušan Piešťany
27.4.2017 Ondrášeková Oľga Prievidza
27.4.2017 Ďuriš Miroslav Trenčín
27.4.2018 Zámečníková Mária Nové Mesto nad Váhom
27.4.2020  Minarovič Karol , Ing. Bošany 
28.4.2006 Koyošová Antónia Ladce
28.4.2015 Jelaginová Valentína Trenčín
28.4.2015 Šanobová Margita Pružina
28.4.2017 Antalovičová Květoslava Motešice
28.4.2018 Petríková Anastázia Bratislava
28.4.2020  Šustek Ján  Nové Mesto nad Váhom 
29.4.2014 Vladár Peter Trenčín
30.4.2018 Gardian Alojz Trenčín

návrat na začiatok

spomíname

M Á J

S láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.5.2014  Sýkora Peter Trenčín 
1.5.2016 Liptay Miroslav  Ilava 
1.5.2016 Polák Viliam  Nové Mesto nad Váhom 
1.5.2017 Žišková Anna Trenčín
1.5.2019  Ing. Šalamon Marián Trenčianska Teplá 
2.5.2007 Kossuthová Marta  Trenčianske Teplice 
2.5.2011 Ing. Hanus Milan Horňany 
2.5.2018 Budayová Anna Trenčín
3.5.2012 Krúpová Anastázia  Nové Mesto nad Váhom 
3.5.2017 Ondruš Štefan Lúky
3.5.2018 Mikula Jozef Červený Kameň
3.5.2019  Kučerák Viktor  Horná Súča 
3.5.2019  PaedDr. Markovičová Mária Trenčín  
4.5.2017 Duháček Karol Lazy pod Makytou
4.5.2018 Bieliková Juliana Nová Dubbnica
4.5.2018 Fančal Vladimár Dolné Vestenice
4.5.2018 Veber Ján Trenčín
5.5.2006 Hrabovská Júlia  Nemšová 
5.5.2007 Dobiaš Ján  Klátová Nová Ves 
5.5.2014 Mandincová Margita Nová Dubnica 
5.5.2016 Ing. Strapatý Peter Dubnica nad Váhom 
6.5.2006 Bakayová Jozefína Nová Dubnica 
6.5.2007 Tatárová Anna Záriečie 
6.5.2010 Urbaníková Mária Poavažská Bystrica 
6.5.2011 Šebeková Jitka Trenčianske Teplice 
6.5.2019 Miškech Ondrej  Považská Bystrica 
6.5.2020 Ilušáková Elena Stará Turá 
6.5.2020 Setničková Jitka  Trenčín 
7.5.2014 Kelherová Terézia  Nová Dubnica
7.5.2017 Slávková Vilma Trenčín
7.5.2018 Kuzma Silvester  Nová Dubnica 
7.5.2019  Bašnárová Anna  Myjava 
8.5.2012  Oravcová Anna  Veľké Bierovce
8.5.2016 Vráblik František  Dolná Maríková 
8.5.2017 Belko Jozef Nováky
9.5.2013 Kitová Anna  Svinná 
9.5.2014 Konečný Milan  Trenčianske Teplice 
9.5.2015 Klináčková Lýdia  Nová Dubnica 
9.5.2018 Šestáková Mária  Trenčianska Teplá 
10.5.2009 Mikušát Pavel  Trenčín 
10.5.2018  Jurašík Jaroslav  Púchov 
10.5..2020 Vicenová Anna  Púchov 
11.5.2007 Kadnárová Mária  Vysoká pri Morave 
11.5.2010 Pořízková Janka  Trenčianska Teplá 
11.5.2013 Švabová Jaroslava  Dubnica nad Váhom 
11.5.2016 Mitana Martin Ing.  Trenčín 
11.5.2017 Slugeň Miroslav Povavžská Bystrica
11.5.2017 Štefíková Alžbeta Hrašné
11.5.2019  Lednický Tibor  Malé Lednice 
12.5.2015 Makiš František  Trenčianske Teplice 
12.5.2016 Melicher Jaroslav  Piešťany 
13.5.2006 Ručeková Ema  Trenčín 
13.5.2012 Podobová Irena  Dubnica nad Váhom 
13.5.2020  Hrúz Peter  Nové Mesto n/Váhom 
14.5.2010 JUDr. Toporová Marta Púchov 
14.5.2010 Pribus František  Častkovce 
14.5.2020  Miškech Joze Považská Bystrica 
15.5.2009 Mozola Juraj  Považská Bystrica 
16.5.2007 Lukáčová Anna  Chocholná- Velčice 
16.5.2018  Dobiaš Milan  Trenčianska Turná 
16.5.2018 Masariková Marta Trenčín-Zlatovce
17.5.2016 Vavro Jaroslav  Trenčín 
17.5.2016 Kátoš Stanislav   Trenčín
17.5.2017 Rabšíková Emília Skalka nad Váhom
17.5.2020  Škunda Ján  Skalka nad Váhom 
18.5.2010 Lacková Irena  Považská Bystrica 
18.5.2012  Šamíková Magdaléna Piešťany 
18.5.2018 Panák Hynek Partizánske
18.5.2018 Šestáková Mária Lehota pod Vtáčnikom
18.5.2018  RNDr. Vavrík Jozef Trenčín 
18.5.2019  Jurošek Pavel  Trenčín 
18.5.2020  Zigová Magdaléna  Považská Bystrica 
19.5.2016 Melicherová Mária  Trenčín 
19.5.2020  Pavlovičová Pavlína  Ilava 
20.5.2014 Pavlíková Oľga  Nové Mesto nad Váhom 
20.5.2014 Lednická Alena  Stará Turá 
20.5.2015 Múdra Anna  Drietoma 
20.5.2016 PhDr. Vlšák Stanislav Trenčín 
20.5.2019  Orichel Jaroslav  Sládkovičovo 
21.5.2006 Kováčiková Margita  Horné Obdokovce 
21.5.2010 Berthoty Július  Trenčín 
21.5.2013 Ing. Burietová Mária Považská Bystrica 
21.5.2018  Bacová Anna  Trenčín 
21.5.2019  Haščáková Anna  Trenčín  
21.5.2020  Ďurkech Anton  Plevník-Drienové 
22.5.2015 Mayerová Gabriela  Bánovce nad Bebravou 
22.5.2017 Beňačková Ľudmila Prievidza
22.5.2020  Littera Peter  Považská Bystrica 
23.5.2007  Piatková Božena Žilina 
23.5.2009 Bičian Štefan  Nová Dubnica 
23.5.2015 Podpleský Milan  Radoľa 
23.5.2018  Holík Ladislav  Piešťany 
 23.5.2020 Pavlíková Edita  Trenčianske Teplice 
24.5.2006 Skrúcaný Michal  Trenčín 
24.5.2007 Briestenský Karol  Trenčín 
24.5.2008 Pavuková Alena  Trenčín  
24.5.2011 Kubalová Etela  Pusté Uľany 
24.5.2012  Vitovská Viera Moravany nad Váhom 
24.5.2012 Vidová Oľga  Selec 
24.5.2015 Bukovčáková Otília  Nová Dubnica 
24.5.2018  Koreňová Mária  Dežerice 
24.5.2019  Pazderová Mária  Nové Mesto n/Váhom 
25.5.2012 Macharová Anna  Horná Súča 
25.5.2017 Vaňáková  Hegviga Trenčianska Turná
 25.5.2018 Rusnák Anton  Považská Bystrica 
25.5.2020  Marhevská Božena  Trenčín 
26.5.2007 Gabaš Jozef  Trenčín 
26.5.2010 Mošková Mária  Dobrá 
26.5.2012 Šnapková Eva  Trenčianske Teplice 
26.5.2017 Mičková Alžbeta Púchov
27.5.2008 Jakábová Vincencia  Vrbové 
27.5.2009 Valjentová Estera  Pravotice 
27.5.2017 Straka Milan Trenčianske Mitice
27.5.2019  Šelestiaková Anna  Beluša 
27.5.2020 Laššo Ferdinand Pertizánske 
 27.5.2020 Purdešová Helena  Trenčín 
28.5.2006 Lantaj Michal   Trenčín
28.5.2007 Hranicová Anna  Trenčín- Orechové 
28.5.2007 Potočná Emília  Trenčín 
28.5.2007 Čačková Anna  Svinná 
28.5.2011 Škrovánková Agnesa  Košeca 
28.5.2012 Martiška Jozef   Horné Srnie
28.5.2019  Ing. Dlugošová Monika Žilina 
29.5.2010 Tomešová Berta  Trenčín 
29.5.2011 Blašková Mária  Nové Mesto nad Váhom 
29.5.2017 Horčičáková Helena Veľké Rovné
29.5.2018  Mgr. Ležatková Klára Trenčín 
29.5.2018 Punová Františka Selec
29.5.2020  Botka Igor  Dežerice 
30.5.2009 Chalányová  Marta Považská Bystrica 
30.5.2010 Hargašová Terézia  Trenčianske Jastrabie 
30.5.2011 Belica Ľubomír   Trenčín
30.5.2016 Mikulová Danica  Dubnica nad Váhom 
 30.5.2018 Janičíková Jana Považská Bystrica 
 30.5.2020 Igaz Jozef   Bánoivce nad Bebravou
31.5.2013 Juráčková Božena  Púchov 
31.5.2015 Truhlíková Jolana  Trenčín 
31.5.2016 JUDr. Pergler František  Trenčín
31.5.2018  Zlatošová Mária  Považská Bystrica 
31.5.2019  Vrchovská Edita  Dolné  Vestenice 
31.5.2020  Moravčík František Púchov
 31.5.2020 Potisková Helena  Vlčkovce 

návrat na začiatok 

 

spomíname

J Ú N

S láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.6.2009 Rúček Ján Beluša
1.6.2015 Hunča František Trenčín
1.6.2017 Mošková Margita Trenčianske Mitice
1.6.2018 Boháčiková Emília Veľké Kostoľany
1.6.2020 Toráčová Emília Piešťany
2.6.2012 Gramblička Pavol Trenčín
2.6.2014 Božík Štefan Trenčín
2.6.2018 Labašková Janka Trenčín
3.6.2010 Dvorščák Ivan Chtelnica
3.6.2012 Capáková Emília Melčice- Lieskové
3.6.2018 Šimunová Veronika Štiavnik
3.6.2019 Flimmelová Margaréta  Nitrianske Rudno 
3.6.2020 Kopecká Antónia Motešice
3.6.2020 Krupová Anna Hlohovec
4.6.2015 Gašparková Margita Púchov- Nosice
4.6.2016 Kováčová Anna Svinná
4.6.2017 Mičianová Jarmila Lednické Rovné
4.6.2018 Bujačková Marta Trenčín
4.6.2019 Sordylová Zuzana  Piešťany 
5.6.2007 Malýchová Lujza Dolná Súča
5.6.2013 Ing. Vojtkuľák Daniel Piešťany
5.6.2013 Muráriková Margita Trenčín
5.6.2019 Hradňanská Mária  Považská Bystrica 
6.6.2007 Najmanová Viera Piešťany 
6.6.2009 Čepigová Gabriela Piešťany
6.6.2010 Piško Ivan Nová Dubnica
6.6.2015 Bzdilík Zdenko Martin
6.6.2020 Heidlas Emil Dubnica nad Váhom
7.6.2011 Rukovanský Štefan Nová Dubnica
7.6.2012 Behan Ján Ilava
7.6.2018 Janisková Emília Piešťany
7.6.2019 Šarina Milan  Prievidza 
8.6.2017 Babiš Ján Púchov
8.6.2018 Rathauská Mária Prievidza
8.6.2019 Blaško František  Nové Mesto n/Váhom 
8.6.2019 Horný Milan Nemšová - Kľúčové
9.6.2006 Jančovičová Emília Bánovce nad Bebravou
9.6.2010 Chudý Ján Nové Mesto nad Váhom
9.6.2012 Mištinová Helena Nové Mesto nad Váhom
9.6.2014 Lukáčová Júlia Horná Breznica
9.6.2016 Balážová Veronika Trenčín
9.6.2018  Bortel Vendelín  Trenčín 
9.6.2018 Krajčechová Margita Moravany nad Váhom 
 9.6.2018 Proč Marián  Považská Bystrica 
9.6.2019 Kyselica Milan  Trenčín 
10.6.2007 Koišová Elena Nové Mesto nad Váhom
10.6.2014 Danišíková Amalia Trenčín
10.6.2018  Moščovičová Filoména  Považská Bystrica 
11.6.2013 Durasová Jozefa Trenčín
11.6.2013 Kyselicová Anastázia Dubnica nad Váhom
11.6.2018  Ondrejková Klára  Nové Mesto n/Váhom 
11.6.2018 Poláčková Eva  Trenčín 
12.6.2017 Boriková Amália Trenčianske Mitice
14.6.2011 Barényi Róbert Košeca
14.6.2014 Ušiak Marian Nová Dubnica
14.6.2019  Schusterová Lucia  Nové Mesto n/Váhom 
14.6.2020 Môciková Emília Valaská Belá
15.6.2010 Bážová Jozefa Trenčín
15.6.2016 Dvorská Marta Nová Dubnica
15.6.2019 Hažíková Anna  Vrbové 
15.6.2020 Škripec Miroslav Púchov
16.6.2016 Ing. Bartakovič Otakar Trenčín
16.6.2016 Michalec Ján Dubnica nad Váhom
16.6.2017 Keblušková Antónia Trenčín
16.6.2019 Kubaščíková Emília  Nová Dubnica - Kolačín 
 16.6.2019 Senková Anna  Trenčín 
17.6.2018 Ďuráčiová Anna   Soblahov
17.6.2020 Čmáriková Zdenka Trenčín
18.6.2008 Suchopová Rozália Trenčín
18.6.2011 Remšíková Jozefína Bohunice
18.6.2016 Ing. Dodek Ján Chocholná- Velčice
18.6.2018  Hlavanda Milan  Zemianske Kostoľany 
18.6.2018  Šranková Mária  Piešťany 
18.6.2020 Bohovic Miloš Čachtice
18.6..2020 Drienková Oľga Trenčianska Teplá
19.6.2009  Rusnáková Pavlína  Piešťany
19.6.2010 Smolková Mária Dolná Poruba
20.6.2007 Navarra Karol Žiar nad Hronom
20.6.2009 Ing. Herz Ronen Tel Aviv
20.6.2010 Horňáková Anna Nové Mesto nad Váhom
20.6.2010 Úradník Jozef Kotešová
20.6.2010 Milan Major Trenčín
20.6.2018  Repaská Veronika  Trenčín 
20.6.2018 Trúnková Mária Dolná Súča 
21.6.2006 JUDr. Lipková Ľudmila Bratislava
21.6.2007 Valová Emília Podolie
21.6.2009 Juračka Karol Poavžská Bystrica
21.6.2013 Krovinová Júlia Trenčín
21.6.2018  Mačicová Katarína  Stará Turá 
21.6.2018 Michalec Milan  Trenčín 
22.6.2011 Rocskár Ján Trenčín
22.6.2012 Orviská Mária Veľké Kostoľany
22.6.2015 Ďurišová Helena Trenčín- Opatová
22.6.2019  Kubiš Miroslav  Považská Bystrica 
23.6.2008 Zeman Ľudovít Bratislava
23.6.2016 Urcikánová Agneša Nová Dubnica
23.6.2018  Mikulová Mária  Púchov 
23.6.2018  Rozvadská Zuzana  Trenčín 
24.6.2007 Panák Jozef Drietoma
24.6.2013 Vančo Rudolf Trenčín
24.6.2013 Križák Emil Čachtice
24.6.2014 Adamcová Veronika Trenčín
24.6.2016 Radenovičová Viera Piešťany
24.6.2020 Mačeková Ľubomíra Považská Bystrica
25.6.2007 PhDr. Chlebana Milan Trenčín
25.6.2016 Pálnay Gabriel Borcová
25.6.2019  Masárová Emília  Selec 
25.6.2020 Baninec Jozef Brvnište
25.6.2020 Domanický Vladimír Považská Bystrica
26.6.2009 Ševčík Anton Domaniža
26.6.2010 Ing. Krištof Jozef Dubnica nad Váhom
26.6.2019  Gamboš Alojz  Trenčín
26.6.2019 Urban František   Nová Dubnica
27.6.2007 Mišura Viktor Horná Streda
27.6.2018  Krišková Helena  Čachtice 
28.6.2017 Uhríková Janka Martin
29.6.2011 Rajsáková Anna Trenčianske Teplice
29.6.2016 Bartoš Zdenko Kláštor pod Znievom
29.6.2017 Gajdoš Anton Považská Bystrica
29.6.2017 Martinková Pavlína Košecké Podhradie
29.6.2019  Kotlaba Bohumil  Trenčín 
30.6.2007 Dubravčák Štefan Trenčianska Teplá
30.6.2008 Bouchnerová Helena Trenčianke Stankovce
30.6.2014 Mrenová Vilma Bytča
30.6.2016 Rýpalová Hedviga Trenčín

návrat na začiatok

spomíname

J Ú L

S láskou si spomíname na týchto pacientov:

 Dátum úmrtia Priezvisko a meno  Bydlisko 
1.7.2007 Ing. Rusnák Ján PhD.  Nová Dubnica
1.7.2019 Goda Jaroslav Žiar nad Hronom
2.7.2007   Oravec Jaromír Trenčín 
3.7.2010  Gajdošíková Viktória   Mníchová Lehotta
3.7.2018  Janík Vojtech  Trenčín 
4.7.2012  Janík Rudolf  Trenčianske Teplice 
4.7.2019 Adamovicová Anna Trenčín
5.7.2007  Porubanová Mária   Dubnica nad Váhom
5.7.2012  Vojteková Anna  Nová Bošáca 
5.7.2014  Sulák Anton  Piešťany 
5.7.2015  Ďuržová Renáta  Trenčín 
5.7.2015  Richterová Perla  Trenčín 
5.7.2015  Suchár Štefan  Veľké Uherce 
5.7.2018  Gono Bohumil  Pobedim 
6.7.2009   Barančík Jozef  Častkovce
6.7.2010  Ing. Záhumenský Pavel CSc. Trenčín 
 6.7.2010 Remišová Anna  Považská Bystrica 
 6.7.2010 Haviarová Margita  Pružina 
6.7.2019 Pilátová Ľudmila Stará Turá
 7.7.2011 Chlebana Anton  Trenčín 
7.7.2013  Polláková Terézia  Prievidza 
7.7.2016  Brod'ániová Miroslava  Žilina 
8.7.2009  Ďatková Štefánia  Dolná Poruba 
8.7.2011  Turák Kamil  Horné Sŕnie 
8.7.2013  Šidová Bohuslava  Nové Mesto nad Váhom 
8.7.2016  Kulinová Janeta  Bratislava 
9.7.2009  Pohanka Anton  Malé Lednice 
9.7.2017 Kršík Ján Dolná Mariková
9.7.2019 Ďurišová Magdaléna Ilava
10.7.2012  MUDr. Ragula Ladislav Nová Dubnica 
10.7.2015  Patáková Jarmila  Nová Dubnica 
10.7.2019 Kuliška Ján Modravka
11.7.2006  Križanová Katarína  Chocholná- Velčice 
11.7.2013  Haringová Marta  Piešťany  
11.7.2014  MUDr. Centová Terézia Trenčín 
11.7.2019 Žalúdek Jozef Ilava
12.7.2006  Bed'ač Ladislav  Zemianske Mitice 
12.7.2006  Veličová Mária  Trenčín 
12.7.2007  Heteš František  Horná Streda 
12.7.2007  Kuvíček Miroslav  Nové Mesto nad Váhom 
12.7.2008  Ďuržová Mária  Kostolná- Záriečie 
12.7.2018  Mitašík Alojz  Považská Bystrica 
12.7.2019  Portášik Marián  Dolná Breznica 
13.7.2009  Machyl Jozef  Dohňany 
13.7.2011  Zavadinková Anna  Melčice- Lieskové 
13.7.2019  Oškrobaná Rozália  Pruské 
14.7.2006  Krautová Vilma  Trenčín 
14.7.2009  Bertová Mária  Hlava 
14.7.2018  Kuník Pavol Trenčín 
15.7.2007  Kovačechová Alžbeta  Brezová pod Bradlom 
15.7.2009  Denko Ondrej  Trenčianska Teplá 
15.7.2016  Lieskovská Anna   Trenčín
15.7.2019  Zámečník Jaroslav  Moravské Lieskové 
16.7.2006  Mizerík Emil  Považská Bystrica- Orlové 
16.7.2009  Gáliková Eva   Trenčín
16.7.2012  Michalec Ján  Stará Turá 
16.7.2016  Gábor Marian  Vršatecké Podhradie 
16.7.2016  MUDr. Strižencová Elena Trenčín 
16.7.2019 Vavrová Elena Trenčín - Zlatovce
 17.7.2008 Alexandrová Emília  Nová Dubnica 
17.7.2009  Brablec František  Modra 
17.7.2010  Fúsik Jozef  Veľký Kolačín 
17.7.2015  Nováčková Mária  Trenčín 
17.7.2015  Kamačayová Mária  Piešťany 
17.7.2016  Pavlíková Monika  Dubnica nad Váhom 
17.7.2018  PaeDr. Čaprnka Michal Dolné Vestenice 
17.7.2019  Jursová Eva  Cífer 
18.7.2006  Hrnčárik Ján  Drietoma 
18.7.2018  Šatková Agneša  Krivoklát 
19.7.2013  Kvirenc Jozef  Nemšová 
20.7.2006  Ševčíková Monika  Trenčín 
20.7.2011  Dzurianiková Zdena  Považská Bystrica 
20.7.2014  Horák Milan  Trenčianske Jastrabie 
20.7.2017 Belláková Katarína Vrútky
20.7.2018  Noga Jozef  Skalica 
21.7.2007  Krištof Pavel   Nové Mesto nad Váhom
21.7.2013  Antal Vendelín  Nemšová 
21.7.2018  Bajzíková Anna  Omšenie 
21.7.2018 Kusendová Jana Bošáca
21.7.2019  Novanská Sidónia  Trenčín 
22.7.2007  Maňo Ján  Veľké Stankovce 
22.7.2008  Čahojová Brigita  Trenčín 
22.7.2009  Dzúrová Mária   Trenčín
22.7.2016  Hauko Jozef  Trnava 
22.7.2019  Ing. Gregor Pavel  Trenčín 
23.7.2009  Hostová Anna  Trenčín 
23.7.2010  Országh Miroslav  Trenčín 
23.7.2013  Kovárová Emília  Prašník 
23.7.2018  Bečár Štefan  Drietoma 
24.7.2014  Králiková Marcela  Považská Bystrica 
24.7.2016  Ing. Holý Pavol Trenčianska Teplá 
24.7.2016  MUDr. Točík Viliam Trenčín 
25.7.2007  Bročko Ladislav  Bánovce nad Bebravou 
25.7.2011  Živčicová Cecília  Horná Poruba 
25.7.2012  Gáliková Mariana  Trenčín- Záblatie 
25.7.2018  Šedivá Mária  Dolná Súča 
26.7.2011  Novotný Miroslav   Beluša
26.7.2019  Michvociková Helena Papradno 
27.7.2006  Janurová Františka  Dubnica nad Váhom 
27.7.2012  Hoško Martin  Nemšová 
27.7.2012  Masarech Jozef  Moravany nad Váhom 
27.7.2013  Ing. Slotová Gabriela Žilina 
27.7.2019 Trgiňová Marta Piešťany
27.7.2019 Vrábel Stanislav Púchov
28.7.2006  Števanková Štefánia  Kovarce 
28.7.2007  Vlha Rudolf  Trenčín 
28.7.2015  Farofich Ferdinand  Lúka 
29.7.2007  Talaj Juraj  Bratislava 
29.7.2010  Moško Pavol  Dobrá 
29.7.2010  Rotterová Anna  Lednické Rovné 
29.7.2012  Jamrichová Anna  Trenčianske Teplice 
30.7.2009  Koníček Jozef  Dubnica nad Váhom 
30.7.2010  Chlup Ľubomír  Bratislava 
30.7.2018  Valábková Mária  Nová Dubnica 
31.7.2010  Švorčík Stanislav  Omšenie 
31.7.2011   Hlúbiková Margita Dolné Kočkovce 
31.7.2018  Ing. Čižmár Jozef Malé Lednice
31.7.2018 Marková Zuzana  Nová Lehota 

návrat na začiatok

spomíname

A U G U S T

S láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.8.2010 Kuvíček Štefan Nové Mesto nad Váhom
1.8.2011 Betík Jozef Bošáca
1.8.2013 Richtárechová Vilma Neporadza
1.8.2013 Kollárová Emília Nová Dubnica
1.8.2016 Vitkovská Anna Trenčín
2.8.2008 Ing. Tvrdý Peter Trenčín
2.8.2018 Cíferský František Potvorice
2.8.2018 Ing. Čičola Štefan Trenčín
3.8.2015 Adamcová Júlia Trenčín
3.8.2017 Gabková Otília Dubnica nad Váhom
3.8.2018  Tománek Alojz  Milochov 
3.8.2019  Štefanec Anton  Tuchyňa 
4.8.2007 Šaržík František Makov
4.8.2007 Gajdošík Jarolím Potvorice
4.8.2009 Babrnáková Janka Horná Súča
4.8.2010 Majdánová Rozália Trenčín
4.8.2011 Godl Rudolf Trenčín
4.8.2014 Pavlovič Vladimír Piešťany
4.8.2016 Kačeriak Tomáš Horňany
5.8.2012 Kapuník Štefan Papradno
5.8.2013 Verecová Juliana Trenčín
5.8.2015 Gabriš Peter Banka
5.8.2015 Bc. Križanová Viera Pružina
5.8.2019  Reksa Ján  Dohňany 
6.8.2008 Hoštáková Mária Trenčianska Teplá
6.8.2009 Drugdová Irena Zvolen
6.8.2010 Mikulička Jaroslav Trenčín
6.8.2015 Harňáková Eva Dubnica and Váhom
7.8.2013 Hrubec Vendelín Trnava
7.8.2017 Godovičová Valéria Trenčianska Turná
7.8.2018 Rajnincová Eva  Trenčín 
 7.8.2018 Ing. Sadloň Dušan Trenčín  
7.8.2019  Ing. Chudo Anton Nemšová 
7.8.2019  Ševčík Miloš  Trenčianske Teplice 
8.8.2007 Cedzová Katarína Nová Dubnica 
8.8.2008 Betáková Mária Trenčín
8.8.2013 Pavlíková Elena Beckov
9.8.2007 Kallo Juraj Trenčín
9.8.2008 Kvasnicová Zdenka Trenčín
9.8.2011 Jakubíková Eva Bánovce nad Bebravou
9.8.2011 Cíbiková Rozália Piešťany
9.8.2013 Sulčan Ľubomír Trenčín
9.8.2014 Michalcová Božena Považská Bystrica
9.8.2015 Opat Jozef Sokolovec
9.8.2017 Nagyová Eva Trenčín
10.8.2014 Pirohová Alžbeta Dubnica nad Váhom
10.8.2015 Ing. Rybárik František Nové Mesto nad Váhom
10.8.2018  Midla Ján  Piešťany 
10.8.2018 Súdora Jozef  Dolný Lieskov 
11.8.2014 Ilovská Agneša Sučany
11.8.2018  Uhlár Július  Partizánske 
12.8.2006 Valachová Alica Veľké Ripňany
12.8.2017 Gerhard Ľudovít Myjava
12.8.2019  Herák Pavol  Nové Mesto n/Váhom 
13.8.2016 Mehešová Mária Nová Dubnica
13.8.2019  Ondračková Margita  Trenčín 
14.8.2009 Ing. Holčíková Anna Púchov
14.8.2009 Bandri Ľudovít Trenčín
14.8.2010 Kočková Irena Valaská Belá
14.8.2010 Tomanička František Dubnica nad Váhom
14.8.2012 Andelová Štefánia Hrádok
14.8.2017 Hillová Ľudmila Melčice-Lieskové
14.8.2017 Repa Jozef Predmier
14.8.2018  Laluha Emil Prievidza
14.8.2018  Slovák Jozef  Piešťany
 14.8.2018 Valová Alica Piešťany
15.8.2008 Abíková Emília Považská Bystrica
15.8.2012 Rehák Ladislav Trenčín- Záblatie
15.8.2013 Kukuča Ján Nová Bošáca
15.8.2017 Halgošová Agnesa Soblahov
15.8.2018  Knápek Jozef  Považská Bystrica 
16.8.2007 Gagová Mária Horná Súča
16.8.2008 Pařízková Gabriela Trenčín
16.8.2009 Slovák Vladimír Stará Turá
16.8.2012 Gašparíková Sylvia Nové Mesto nad Váhom
16.8.2017 Lohazerová Gizela Považská Bystrica
16.8.2019  Krásna Anna  Lubina 
16.8.2019  Mgr. Kucharovič Ján Kálnica 
17.8.2008 Žišková Anna Nové Mesto nad Váhom
17.8.2010 Bulko Ján Trenčín
17.8.2014 Grežo Rudolf Banka
17.8.2016 Lipták Oliver Nová Dubnica
17.8.2019  Ďurčová Františka  Svinná 
17.8.2019  Zenník Karol  Trenčín 
18.8.2007 Karabec Pavol Trenčianska Teplá
18.8.2008 Ing. Šnapko Miroslav Trenčianske Teplice
18.8.2013 Dzamková Mária Trenčín
18.8.2016 Juhásik Stanislav Jasenica
18.8.2018  Plánková Eva  Trenčín 
19.8.2006 Koscelníková Blažena Norovce
19.8.2007 Vrábel Peter Dohňany
19.8.2010 Krška Jaroslav Bzince pod Javorinou
19.8.2011 Morvánek Miroslav Čachtice
19.8.2012 Zajac Imrich Trenčín
19.8.2018 Václavková Valerie  Šajdíkové Humence 
20.8.2009 Bajza Milan Beluša
20.8.2012 Schultzová Viera Nové Mesto nad Váhom
20.8.2013 Pavlech Ján Veľké Stankovce
20.8.2014 Cibulová Edita Bánovce nad Bebravou
20.8.2015 Jašo Dušan Veľké Bierovce
21.8.2014 Balogová Jozefa Považská Bystrica
21.8.2017 Melicherová Anna Drietoma
21.8.2018  Čambalíková Margita  Púchov 
22.8.2006 Vančová Ľudmila Nitra
22.8.2008 Hantáková Irena Lednické Rovné
22.8.2008 Dubajová Terézia Trenčín
22.8.2011 Čermáková Oľga Trenčianske Teplice
23.8.2007 Štancel Ján Ing. Trenčín 
23.8.2011 Ktrha Pavel Trenčín
23.8.2014 Sládková Emília Považská Bystrica
23.8.2015 Jamrichová Marta Bánovce nad Bebravou
23.8.2017 Pajerchin Alojz Považská Bystrica
23.8.2018  Kresánková Oľga  Trenčín 
 23.8.2018 Súderová Albína  Valaská Belá 
23.8.2019  Chrást Miroslav  Trenčín 
24.8.2006 Bubeníková Emília Trečnín
24.8.2006 Goláňová Aurélia Dubnica nad Váhom
24.8.2010 Behanec Milan Mikušovce
24.8.2011 Bartová Eleonóra Handlová
24.8.2014 Grácz Viliam Trenčín
24.8.2015 Petrík Ondrej Dubodiel
24.8.2016 Volfová Mária Dubnica nad Váhom
24.8.2018  Brezovská Margita  Trenčín 
25.8.2006 Javorčíková Mária Trenčianske Teplice
25.8.2015 Holíčková Mária Skalka nad Váhom
25.8.2018  Csiba Zoltán  Púchov 
25.8.2018 Kupčík Štefan  Margecany 
26.8.2007 Kaločajová Mária Bratislava
26.8.2013 Toráč Igor Veľké Kostoľany
26.8.2019  Krallová Katarína  Trenčín 
27.8.2006 Gazdík Peter Trenčín
27.8.2010 Fialová Emília Neporadza
27.8.2017 Štefániková Katarína Bobot
27.8.2018  Prílesanová Anna  Nemšová 
27.8.2018  Záhumenský Milan  Beckov 
28.8.2012 Zápotočný Miroslav Nová Dubnica
28.8.2019  Laczková Helena  Prievidza 
29.8.2006 Boháčik Ondrej Trenčín
29.8.2008 Holíček Jozef Trenčín
29.8.2018  Gulánová Anna  Bzince pod Javorinou 
29.8.2018  Švikruha Jozef  Moravské Lieskové 
30.8.2019  Bendová Emília  Trenčín 
31.8.2009 Čepigová Mária Piešťany
31.8.2010 Oravec Štefan Trenčín
31.8.2016 Benková Anna Nová Dubnica
31.8.2016 Czaltíková Agnesa Bánovce nad Bebravou

návrat na začiatok

spomíname

S E P T E M B E R 

<S láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.9.2006 Raček Milan Trenčín
1.9.2011 Šupák Ján Trenčianske Teplice
1.9.2015 Štefančík Stanislav Trebostovo
1.9.2018 Kukuč Antonm  Trenčín 
1.9.2019  Lajdová Alžbeta  Košeca 
1.9.2019  Mojžišová Terézia  Handlová 
2.9.2017 Kucejová Oľga Púchov
2.9.2017 Ing. Škrovánková Jarmila Omšenie
2.9.2018  PhDr. Samuel Dušan Trenčín 
2.9.2018 Vlnková Irma Trenčín
2.9.2019  Petríková Anna  Bánovce nad Bebrovou 
2.9.2019  Michal Stanislav  Bratislava - Vrakuňa 
3.9.2007 Kaiserová Emília Trenčín
3.9.2009 Králiková Mária Adamovské Kochanovce
3.9.2014 Púčeková Emília Dubnica nad Váhom
4.9.2006 JUDr. Vook Jozef Trenčín
4.9.2007 Fabo Ján Trenčianska Turná
4.9.2012 Ing. Selecká Helena Piešťany
4.9.2013 Neubauerová Dagmar Bánovce nad Bebravou
4.9.2018  Králiková Otília  Trenčianske Stankovce 
6.9.2007 Keliar Pavol Trenčín
6.9.2010 Oravcová Helena Nové Mesto nad Váhom
6.9.2011 Schniererová Darina Handlová
6.9.2012 Ruľák Stanislav Borovce
6.9.2018  Jankovičová Gabriela  Lehota pod Vtáčnikom 
7.9.2014 Moravčík Michal Moravany nad Váhom
7.9.2015 Slivková Miroslava Nová Dubnica
7.9.2016 Pavlíková Eva Beckov
8.9.2011 Kadák Jozef Trenčianske Stankovce
9.9.2007 Ščípa Jozef Nové Mesto nad Váhom
9.9.2009 Krcho Ján Trenčianska Teplá
9.9.2010 Jánošík Ivan Považská Bystrica
9.9.2018  Grbál Ondrej  Sverepec 
 9.9.2018 Červeňan Marian  Mníchová Lehota 
9.9.2019  Hudec Milan  Timoradza 
10.9.2008 Šramková Anna Nové Slady
10.9.2009 Divinská Irena Púchov
10.9.2009 Hajtúnová Anna Stará Turá
10.9.2017 Balajová Anna Mníchova Lehota
10.9.2017 Ing. Balejík Branislav Trenčín
10.9.2017 Haas Karol Trenčín
11.9.2013 Kotásková Anna Melčice- Lieskové
11.9.2017 Bahna Miloš Prievidza
11.9.2018  Mgr. Kerná Ľubica Trenčín 
11.9.2019  Vrablicová Lucia  Holíč 
12.9.2006 Macháčková Marta Piešťany
12.9.2008 Kuník Gustáv Piešťany
12.9.2009 Štandová Anna Trenčín
12.9.2018  Drobná Jolana  Horné Obdokovce 
13.9.2006 Kalaba Ľudovít Trenčín
13.9.2007 Raček Stanislav Trenčianske Teplice
13.9.2017 Richtárik Štefan Sverepec
14.9.2006 Špániková Elena Ladce- Tunežice
14.9.2011  Mitanová Alžbeta  Ivanovce
14.9.2011 Hoffmanová Margita  Dubnica nad Váhom
14.9.2013 Lukšo František Trenčín
14.9.2013  Ďatko Ján  Dolná Poruba
14.9.2013 Mikolaj Rastislav 
Trenčín
14.9.2013 Micháliková Mária Dolná Súča
14.9.2015 Provazníková Mária Trenčianska Teplá
14.9.2018 Valentová Helena  Stará Turá 
15.9.2006 Ing. Piovarči Ján Likavka
15.9.2016 Lagin Stanislav Nová Dubnica
16.9.2009 Jánska Katarína Trenčín
16.9.2011 Mgr. Kiššová Eleonóra Dubnica nad Váhom
16.9.2012 Lyka Rudolf Trenčín
16.9.2013 Ing. Mihalčík Ladislav Piešťany

16.9.2017

Bohunčák Stanislav Ostrov
16.9.2018 PhDr. Švrlo Peter PhD  Vrútky 

17.9.2007

Paluchová Anna Trenčín
17.9.2009 Burianová Štefánia Trenčín
17.9.2018  Fraňová Eliška  Trenčín 
17.9.2019  PaedDr. Valachová Věra Špačince 
 17.9.2019 Záhumenská Anastázia  Trenčianske Stankovce 
18.9.2010 Belas Viliam Dubnica nad Váhom
18.9.2016 Gallová Agnesa Trenčianska Teplá
18.9.2018  Gajdoš Marian  Dubnica nad Váhom 
19.9.2006 Jančík Štefan Trenčín
19.9.2009 Chúpková Anna Predmier
19.9.2013 Dorušincová Pavla Dolná Poruba
19.9.2014 Baxa Ladislav Trenčín
19.9.2017 Lišková Elita Častkovce
19.9.2017 Ing. Žišková Elena Kočovce
19.9.2018 Szőcs Ivan  Handlová 
20.9.2008 Prechácková Eva Dubodiel
20.9.2010 Anina Igor Trenčín
20.9.2012 Macko Štefan Nové Mesto nad Váhom
20.9.2016 Jánošíková Helena Neporadza
20.9.2019  Pšenková Irena  Dubnica n/Váhom 
21.9.2006 Dvorský Miroslav Dubnica nad Váhom
21.9.2007 Madzura Pavel Nimnica
21.9.2015 Burza Jozef Nové Mesto nad Váhom
21.9.2019 Štefánková Žofia Horná Súča- Trnávka
 22.9.2018 Mišurdová Júlia  Trenčín 
22.9.2019  Plšková Jozefa  Žilina 
23.9.2009 Gulánová Veronika Trenčín
23.9.2014 Košnár Vladislav Nové Mesto nad Váhom
23.9.2017 Zovčáková Božena Trenčín
 23.9.2018 Repová Slávka  Dolná Súča 
23.9.2018  Šušlíková Eva  Považská Bystrica 
23.9.2019  Glesová Mária  Piešťany 
24.9.2015 Trnečková Emília Trenčianske Teplice
24.9.2019  Turičíková Ľuboslava  Stupné 
25.9.2006 Denk Rudolf Trenčín
25.9.2008 Jakuš Ivan Krivosúd- Bodovka
25.9.2018  Krajčíková Anna  Trenčín 
26.9.2007 Andrášiková Bertína Považská Bystrica
26.9.2008 Šikudová Zuzana Melčice
26.9.2011 Kamenická Anna Nové Mesto nad Váhom
26.9.2017 Sádecká Antónia Pružina
26.9.2018  Skaličanová Anna  Piešťany 
26.9.2019  Jakubík Marian  Nosice 
27.9.2013 Hodermarská Alžbeta Piešťany
28.9.2010 Vengrínová Margita Ružomberok
28.9.2012 Gabriel Ján Dolná Súča
28.9.2016 Mosnáčková Anna Prašník
28.9.2018  Tobolková Anna  Bratislava 
29.9.2010 Bridová Anna Bánovce nad Bebravou
29.9.2012 Bolješíková Emília Veľké Orvište
29.9.2016 Sojáková Mária Bratislava
29.9.2017 Pecho Ján Trenčín
30.9.2007 Hlavaj Ľubomír Trenčín
30.9.2018 Krutková Margita Pruské
30.9.2019  JUDr. Šudík Ľudevít Považská Bystrica 

návrat na začiatok

spomíname

O K T Ó B E R

S láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvsiko a meno Bydlisko
1.10.2007 PhDr. Gažo Rudolf Trenčín
2.10.2009 Frankovič Milan Piešťany
2.10.2015 Maňáková Anna Trenčín
2.10.2017 Hajtúnová Emília Trenčianske Stankovce
2.10.2017 Galko MIlan Nemšová
2.10.2017 Veteška Ernest Udiča
 2.10.2018 Šípoš Peter  Trenčín 
3.10.2012 Blašková Anna Malé Kršteňany
3.10.2015 Hacková Mária Povina
3.10.2019 Šoreková Eva  Trenčín 
4.10.2014 Chovanyeczová Oľga Svinná
4.10.2018  Pavlechová Emília  Trenčianske Stankovce 
 4.10.2019 Ing. Kacian Jozef Martin 
 4.10.2019 Mihalová Anna  Bošáca 
5.10.2012 Kočinec František Hatné
5.10.2019 Holý Anton  Košeca 
5.10.2019

Novotná Elena 

Čachtice 
5.10.2019  Ing. Zvědělík Juraj Trenčín 
6.10.2007 Holíčková Mária Skalka nad Váhom
6.10.2016 Budáč Pavol Trenčín
6.10.2017 MUDr. Denčo Lukov Kolev Trenčín
 6.10.2018 Čierny Oto  Trenčín  
6.10.2019 Klestincová Gabriela  Bratislava 
7.10.2014 Huňová Emília Trenčianska Teplá
7.10.2016 Pipošiarová Katarína Považská Bystrica
7.10.2017 Ježíková Anna Veľká Hradná
8.10.2011 Bubenková Viera Pezinok
8.10.2017 Kopponová Amália Myjava
9.10.2009 Filo Milan Bánovce nad Bebravou
9.10.2011 Machálik Ernest Púchov
9.10.2014 Budiak Ondrej Horná Súča- Dúbrava
 9.10.2019 Nosko Dušan  Brezová pod Bradlom 
10.10.2008 Hanec Ľudovít Trenčín
10.10.2010 Krajíček Peter Nové Mesto nad Váhom
10.10.2016 Bebjaková Emília Prievidza
10.10.2016 Obetko Pavol Dubnica nad Váhom
10.10.2018  Fančal Viktor  Prievidza 
11.10.2009 Dobiášová Nad'a Dubnica nad Váhom
11.10.2018  Ciesar Juraj  Trenčín  
11.10.2018  Bernátová Amália  Trenčín  
11.10.2019  Hudáková Eva Trenčianske Teplice 
12.10.2016 Liptáková Mária Trenčianske Teplice
12.10.2017 Sonnberger Ladislav Prievidza
12.10.2019 Valová Helena  Bzince pod Javorinou 
13.10.2007 Kučerová Hedviga Partizánske
13.10.2013 Zaťko Jozef Dubnica nad Váhom
14.10.2006 Patrová Viera Trenčín
14.10.2007 Zemková Etela Trenčín
14.10.2009 Žiklová Mária Prusy
14.10.2014 Piešťanská Anna Dolná Poruba
14.10.2015 Šulek Marcel Trenčín
14.10.2018  Kvasnička Bohumil  Beluša 
15.10.2017 Dovičovičová Marta Dubnica nad Váhom
16.10.2009 Csillagi Věra Trenčín
16.10.2012 Klčová Oľga Trenčín
16.10.2016 Ing. Proškovec Vladimír CSc. Trenčín
16.10.2019 Drevenáková Mária  Považská Bystrica 
16.10.2019 Nemšáková Eva  Nové Mesto nad Váhom 
16.10.2019 Rajčanová Alena  Žarnovica 
17.10.2007 Zlatovská Margita Trenčín
17.10.2016 Hrušovský Ján Trenčín
17.10.2019 Kantoríková Margita  Ladce 
18.10.2009 JUDr. Hudáček Vít Považská Bystrica
18.10.2015 Filin Vladislav Bánovce nad Bebravou
18.10.2017 Klčo Pavol Piešťany
19.10.2011 Snohová Anna Nové Mesto nad Váhom
20.10.2007 Husárová Margita Trenčín
20.10.2014 Zovčák Jaroslav Dubnica nad Váhom
 20.10.2019 Jestřáb Jaroslav  Skalica 
 21.10.2019 MUDr. Krutáková Margita Trenčín 
22.10.2019 Ing. Vrábľová Stanislava Bratislava 
23.10.2019 Bubeník Tomáš  Trenčianska Teplá 
23.10.2019 Špačková Jana  Trenčín 
24.10.2018 Ing. Hajka Ľubomír Trnava 
 24.10.2019 Bezák Rudolf  Bánovce nad Bebravou 
 24.10.2019 Šanda Václav  Prusy 
 24.10.2019 Duvač Jozef  Dubnica nad Váhom- Prejta 
25.10.2009 Kuníková Helena Piešťany
25.10.2014 Macejka Stanislav Zemianske Podhradie
25.10.2019 Slovák Ivan  Hlohovec 
26.10.2008 Kútny Jozef Drietoma
26.10.2010 Zemanová Helena Ladce
26.10.2011 Hargašová Oľga Nové Mesto nad Váhom
26.10.2016 Oláh Ján Bratislava
27.10.2006 Chochulová Oľga Jacovce
27.10.2010 Sokolík Dušan Vrútky
27.10.2018  Samcová Alena PhDr.  Lúky 
27.10.2018 Račková Mária Horňany
28.10.2008 Benková Hermína Melčice
28.10.2009 Beták Jozef Trenčín
28.10.2010 Matušeková Anna Ľubochňa
28.10.2011 Zábrojníková Antónia Zliechov
28.10.2012 Vacurová Emília Trenčín
28.10.2017 Sieklová Zdenka Nová Dubnica
28.10.2019 Zámečníková Eva  Moravské Lieskové 
29.10.2007 Bičanovský Vladimír Trenčín
29.10.2011 Melicher Jozef Drietoma
29.10.2012 Haššíková Mária Považská Bystrica
29.10.2013 Koláriková Elena Svinná
29.10.2013 Schrantnerová Anna Nemšová- Ľuborča
29.10.2016 Kolarovič Libor Krásna Ves
29.10.2016 Petrík Pavol Trenčín
29.10.2017 Lackovič Marián Prievidza
29.10.2017 Mikolášová Anna Žilina
29.10.2018 Ing. Novosadová Daniela Púchov 
30.10.2009 Matulayová Eva Piešťany
30.10.2013 Mikulášová Jozefa Bošany
30.10.2014 Pyšná Monika Trenčianske Mitice
30.10.2015 Ševčík Vojtech Ilava
30.10.2016 Zajacová Želmíra Kšinná
30.10.2016 Pisch Viliam Nová Dubnica
31.10.2014 Turzová Ľudmila Košecké Podhradie
31.10.2017 Šamlík Ján Bytča

návrat na začiatok

spomíname

N O V E M B E R

S láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.11.2007 Holbojová Soňa Trenčín
1.11.2013 Búzek Jozef Senica
2.11.2009 Ohralbo Vojtech Hlava
2.11.2019 Peterská Amália  Nové Mesto nad Váhom 
2.11.2019 Behúlová Lýdia  Nová Dubnica 
3.11.2009 Fuksová Mária Trenčín
3.11.2016 Bolík Karol Trenčín
3.11.2017 Vavreková Marta Sučany
4.11.2019 Kompaník Milan  Považská Bystrica 
5.11.2014 Budayová Jozefína Prosné
5.11.2017 Kusendová Jelena Nové Mesto nad Váhom
5.11.2017 Ing. Síleš Peter
Trenčín
5.11.2018  Králechová Erika  Dubnica nad Váhom 
5.11.2019 Ing. Hikl Eduard Púchov 
5.11.2019 Holaza Jozef  Dubnica nad Váhom 
5.11.2019 Koštial Milan  Nová Dubnica 
6.11.2018 Martišková Viera Trenčín 
7.11.2008 Ing. Marendiaková Viera Bratislava
7.11.2017 Zajacová Magdaléna Trenčín
7.11.2018 Mamis Štefan Udiča 
8.11.2008 Gomola Pavol Kostolná- Záriečie
8.11.2012 Mikuláš Ján Trenčín- Zlatovce
8.11.2015 Hraban Ivan Martin
8.11.2016 Adámek Pavol Mikušovce
8.11.2019 Mikulec Jozef  Preividza 
9.11.2010 Migát Jozef Streženice
9.11.2018 Babic Vladimír Zvolen
10.11.2007 Bábiková Mária Borovce
10.11.2008 Hodulík Štefan Smolenice
11.11.2007 Luščíková Slavomíra

Trenčín

11.11.2010 Ďurek Marián Malé Lednice
11.11.2015 Veselá Anna Dubnica nad Váhom
11.11.2018  Badejová Helena Drietoma
11.11.2018  Raučina Eduard Trenčín
12.11.2009 Jambor Peter Trenčín
12.11.2010 Kalinová Ružena Trenčín
12.11.2016 Repová Daniela Trenčín
12.11.2016 Januška Ján Nové Mesto nad Váhom
12.11.2017 Plško Štefan Nová Dubnica
12.11.2019 Vráblová Elena  Púchov 
13.11.2009 Dvorský Michal Čachtice
13.11.2017 Kuklínková Emília Stará Turá
14.11.2006 Jankovičová Marcela Holíč
14.11.2010 Dubovská Elena Melčice- Lieskové
14.11.2017 Zámečníková Elena Nové Mesto nad Váhom
15.11.2014 Holman Ján Trenčianske Jastrabie
15.11.2016 Jamborová Pavlína Piešťany
15.11.2019 Števulová Dana  Bánovce nad Bebravou 
16.11.2006 Don Janec Štefan  Zvončín
16.11.2016 Múdry Štefan Kostolná- Záriečie
16.11.2017 Križan Ján Adamovské Kochanovce
16.11.2019 Burianková Valéria  Bošany 
17.11.2011 Haláková Margita Trenčín
17.11.2012 Lovecký Milan Hlboké
17.11.2016 Zubová Mária Trenčín- Opatová
18.11.2014 Zacko Ludvík Visolaje
18.11.2017 Noskovič Vladimír Piešťany
19.11.2012 Tinková Mária Trenčín- Zlatovce
20.11.2011 Sr. M. Múdra Marta Ružena Ružomberok
20.11.2011 Filková Terézia Veľká Hradná
20.11.2018 Vagovičová Marianna Trenčianske Teplice
20.11.2019 Drápal Jozef  Trenčín 
20.11.2019 Šabo Ondrej  Trenčín 
21.11.2006 Ondrejčíková Anna Nové Mesto nad Váhom
21.11.2014 Trhlíková Věra Nové Mesto nad Váhom
21.11.2016 Hojdíková Jana Považská Bystrica
22.11.2009 Brestovanská Mária Nová Dubnica
22.11.2017 Bajzík Ladislav Považská Bystrica
22.11.2017 Urbanovský Jaroslav Trenčianske  Jastrabie
22.11.2019 Lechová Oľga  Miezgovce 
22.11.2019 Muzsik Ján  Prievidza 
23.11.2006 Adamkovič Ľudovít Adamovské Kochanovce
23.11.2012 Baláž Ľudovít Trenčín
23.11.2012 Vašlík Jakub Popradno
23.11.2013 Sýkorová Emília Bánovce nad Bebravou
23.11.2016 Hlaváčová Mária Pruské
24.11.2014 Niemašíková Anna Nová Dubnica
24.11.2016 Mgr. Václavíková Dalma Nová Dubnica
24.11.2017 Hrebík Anton Hlohovec
24.11.2017 Kvasnica Jozef Košecké Podhradie
24.11.2017 Podhradský Igor Nové Mesto n/Váhom
25.11.2014 Matejková Emília Trenčianska Závada
25.11.2015 Hanic Jozef Podolie
25.11.2016 Duranziová Anna Dubnička
25.11.2017 Balajová VIera Mníchova Lehota
25.11.2017 Ďuriš Miroslav Beluša
25.11.2019 Dobrodenka František  Trenčín- Opatová 
25.11.2019 Gagová Eva  Horná Súča 
26.11.2006 Butková Pavlína Maršová- Rašov
26.11.2007 Čechutyová Mária Lysá pod Makytou
26.11.2009 Ražný Ľubomír Púchov
26.11.2017 Vavrová Katarína Trenčín
26.11.2019 Marasová Jolana Trenčín
26.11.2019 Mečiarová Anna Bojnice
26.11.2019 Rosinská Erika Trenčín
27.11.2007 Ing. Janečková Tatiana Trenčín
27.11.2010 Hlinčík Jozef Dolná Maríková
27.11.2011 Daniška Anton Bánovce nad Bebravou
27.11.2019 Hanuljaková Anna Trenčín
28.11.2009 Tekulová Edita Trenčín
28.11.2010 Bratkovič Ján Partizánske
28.11.2019 Matějíčková Emília Bánovce nad Bebravou
29.11.2005 Ohrablová Vilma Ilava
29.11.2006 Bednárová Mária Trenčín
29.11.2009 Kňažková Janka Trenčianske Teplice
29.11.2009 Valachovičová Pavlína Trenčín
29.11.2012 Ing. Pálenkár Teodor Šenkvice
29.11.2014 Králová Viera Horná Súča
29.11.2014 Ronec Peter Nová Dubnica
29.11.2017 Motešická Anna Piešťany
29.11.2018  Moravčíková Štefánia  Potvorice 
29.11.2019 Rosselová Júlia Nová Dubnica
29.11.2019 Petríková Irena Horný Moštenec
29.11.2019 Maťková Jana Žilina
30.11.2008 Miková Vilma Považská Bystrica
30.11.2011 Daranský Peter Trenčín- Záblatie
30.11.2017 Čepáková Božena Košeca
30.11.2019 Jambor Romuald Trenčín

návrat na začiatok

spomíname

D E C E M B E R

S láskou si spomíname na týchto pacientov:

Dátum úmrtia Priezvisko a meno Bydlisko
1.12.2006 Krcheň Alexander Púchov
1.12.2014 Janovský Ondrej Trenčín
1.12.2016 Haviarová Viktória Prievidza
1.12.2016 Koleková Antónia Bánovce nad Bebravou
1.12.2017 Báleš Rudolf Topolčany
1.12.2018 Sitta Zdeněk Martin
1.12.2019  Čamborová Daniela  Piešťany 
2.12.2009 Družbacká Mária Trenčín
2.12.2017 Urbaničová Júlia Púchov
2.12.2019  Mičová Mária  Hrádok 
3.12.2012 Baur Alojz Nová Dubnica
3.12.2012 Ing. Kolenič Viliam Nová Dubnica
3.12.2016 Grigárová Mária Považská Bystrica
3.12.2016 Kuchárová Hedviga Svinná
3.12.2017 Slušná Terézia Nová Dedina
4.12.2006 Mihok Ján Trenčianske Teplice
4.12.2010 Mocková Anna Piešťany
4.12.2015 Holúbková Margita Trenčín
4.12.2019  Ďurík Peter  Nové Mesto nad Váhom 
5.12.2007 Záhumenská Oľga Neporadza
5.12.2010 Krško Emil Kameničany
5.12.2015 Gračková Helena Trenčín
6.12.2006 Plešková Božena Stará Turá
6.12.2009 Větrovcová Vlasta Stará Turá
6.12.2010 Kaša Ján Trenčianske Stankovce
6.12.2017 Krajčík Vladimír Piešťany
6.12.2018 Tuchyňová Marta Dubnica nad Váhom
6.12.2019  Minárik Viliam  Maršová - Rašov 
7.12.2010 Makišová Katarína Zliechov
7.12.2015 Kopunec Peter Melčice-Lieskové
7.12.2017 Janečková Irena Prievidza
7.12.2018 Korčeková Emília Žabokreky nad Nitrou
7.12.2019  Huňová Helena  Pruské 
8.12.2009 Mgr. Vančo Vladimír Trenčín
8.12.2012 Mikula Marcel Bánovce nad Bebravou
9.12.2006 Drobný Leo Bratislava
9.12.2008 Madový Ján Chocholná- Velčice
9.12.2019 Gablovský Jozef  Nové Mesto nad Váhom 
9.12.2019 Štujberová Juliana   Trenčín  
10.12.2010 Mazáková Zuzana Trenčín
10.12.2007 Šimák Stanislav Dubnica nad Váhom
10.12.02019  Skalka Pavol  Zákopčie 
11.12.2012 Paulovičová Antónia Piešťany
11.12.2015 Schwandtner Štefan Nemšová
11.12.2015 Gábel Miroslav Dubnica nad Váhom
11.12.2017 Miartan Jozef Nevidzany
11.12.2017 Porubská Emília Dubnica nad Váhom
11.12.2018 Adamcová Estera Cigeľ
11.12.2019 Bielený Peter  Trenčín 
11.12.2019 Drlička Ján  Hubina 
12.12.2006 Krajčovič Milan Trenčín
12.12.2006 Horný Ondrej Skalka nad Váhom
12.12.2014 Bulicová Eva Dubnica nad Váhom
13.12.2010 Híreš Rudolf Valaská Belá
13.12.2016 Ing. Švec Peter Púchov
13.12.2017 Ing. Šťastná Zdenka Trenčín
13.12.2018 Sedlák Jozef Považany-Kríž nad Váhom
13.12.2019  Dovičinová Lujza Zamarovce 
14.12.2005 Kusá Ema Trenčín
14.12.2008 Salviaynová Božena Trenčín
14.12.2010 Klasovitý Vladimír Vrbovce
14.12.2013 Kožela Miroslav Horná Súča
14.12.2017 Makišová Božena Nová Dubnica
14.12.2018 Cibula Radoslav Nesluša
15.12.2012 Vřák Miroslav Záriečie
15.12.2017 Balážiová  Ľudmila Piešťany
15.12.2017 Ing. Hrnčiríková Ľudmila Trenčín
16.12.2015 Šišovský Peter Nová Dubnica
16.12.2016 Lukáň Peter Ing. Pravenec
16.12.2018 Halgošová Viera Nová Dubnica
16.12.2018 Klopanová Anna Nedožery-Brezany
16.12.2019 Krško Emanuel Sverepec 
16.12.2019  Vlková Anna  Dolná Súča 
17.12.2005 Juhás Viliam Trenčín
17.12.2009 Kováč Štefan Malá Hradná
17.12.2014 Košút Jozef Nemšová 
17.12.2016 Ing. Václav Arnold Trenčín
17.12.2018 Ujhelyi Arpád Kyselica
18.12.2010 Neckářová Mária Trenčín- Biskupice
18.12.2012 Ondrlová Mária Trenčín
18.12.2016 Bialoňová Viera Trenčín
18.12.2017 Tretinár Pavol Topoľčany
18.12.2019  Rybárik Ján  Považská Bystrica 
19.12.2008 Izraelová Elena Soblahov
19.12.2009 Klčo Ján Malé Ripňany
19.12.2017 Kotlabová Magdaléna Trenčín
 19.12.2019 Miklíková Mária  Prievidza 
 19.12.2019 Žierik Ladislav  Považská Bystrica 
20.12.2006 Drusová Anna Bratislava
20.12.2007 Harangozová Mária Dubnica nad Váhom
20.12.2010 Jánošík Jozef Horné Sŕnie
20.12.2011 Mikuš Ján Timoradza
20.12.2014 Križanová Anna Solčany
20.12.2016 Hlístová Anna Trenčín
20.12.2018 Hodák Ivan Trenčín
20.12.2018 Piňos Josef Piešťany
20.12.2019  Podoba Juraj  Bánovce nad Bebravou 
21.12.2006 Ing. Dúbravka Jozef Považská Bystrica
21.12.2011 Belás Šimon Považská Bystrica
21.12.2016 Masničáková Helena Považská Bystrica
21.12.2017 Šurabová Anna Považská Bystrica
21.12.2019 Bradáč Jozef  Nové Mesto nad Váhom 
21.12.2019 Buchholcerová Pavlína  Trenčín  
 21.12.2019 Havriľaková Estera Dunajská Streda
22.12.2008 Guldánová Eva Trenčín
22.12.2012 Vlková Darina Trenčín
22.12.2012 Ďud'ák Ján Soblahov
22.12.2016 Prekop Pavol Kvašov
23.12.2007 Bakič Jozef Šaštín
23.12.2010 Vilímek Jozef Chocholná- Velčice
23.12.2011 Košič Jozef Hrádok
23.12.2017 Michálek Ján Drahovce
23.12.2018 Fabčinová Elena Trenčín 
23.12.2019  Marcinková Zuzana  Trenčín  
 23.12.2019 Paločko Jozef  Modrová 
24.12.2006 Čechválová Elena Podolie
24.12.2009 Horňáková Bernarda Adamamovské Kochanovce
24.12.2010 Šponiar Rudolf Čertov
24.12.2012 Drozd Branislav Krajná Poľana
24.12.2015 Ing. Šinka Viliam Trenčín
24.12.2017 Ing. Jež Jiří Trenčín
24.12.2017 Ing. Mihalčiak Ondrej Lovinobaňa
24.12.2018 Holáková Magdaléna Trenčianske Jastrabie
25.12.2009 Jamborová Anna Považany
25.12.2019  Minarovič Jozef  Bánovce nad Bebravou 
26.12.2006 Jankech Roland Vrbové
26.12.2014 Záhradníková Mária Krivosúd- Bodovka
26.12.2016 Baláž Anton Bytča
26.12.2017 Panáková Brigita Horná Súča
26.12.2018 Bačinská Helena Dubnica nad Váhom
26.12.2018 Bernadič Dušan Trenčín
26.12.2018 Mikulášová Ľubica Trenčianske Stankovce
27.12.2008 Hatnáčik František Dubnica nad Váhom
27.12.2009 Gombík Ladislav Zvolen
27.12.2012 Rácik Jozef Hlohovec
27.12.2016 Baštek Milan Jasenica
27.12.2019  Kučerková Mária  Nové Mesto nad Váhom 
28.12.2005 Valach Rudolf Trenčianske Jastrabie
28.12.2011 Sládková Mária Nové Mesto nad Váhom
28.12.2012 Holý Anton Nová Dubnica
28.12.2013 Kopijová Emília Trenčín
28.12.2014 Mikušová Anna Trenčín
29.12.2005 Okrajek Jozef Lysá pod Makytou
29.12.2018 Pekarčík Rudolf Tlmače-Lipník
30.12.2007 Hederová Anna Trenčín
30.12.2015 Kobelová Jana Bolešov
30.12.2015 Pagáč Bohumil Košecké Podhradie
30.12.2016 Holúbková Jozefína Trenčín
30.12.2018 Zajac Anton Libichava
30.12.2019  Ulbricht Pavol  Martin 
31.12.2009 Holobradá Oľga Ilava
31.12.2016 Spišáková Anna Trenčín
31.12.2019  Žídek Štefan Ing.  Trnava 

návrat na začiatok

Darujte teraz

omsa

2%

 iné formy

09
Október
2021

Príďte zbúrať predsudky a podporte dobrú vec - Deň otvorených dverí hospicu

Pridané: 9.10.2021 16:51:34 Počet zobrazení: 706

Príďte zbúrať predsudky a podporte dobrú vec - Deň otvorených dverí hospicu Zbúrajme spolu predsudky a mýty o hospicoch a zomieraní. Zaujíma Vás, ako to u nás vyzerá, aké služby poskytujeme? Že sme z mäsa a kostí a že je to u nás skôr o živote a radosti?

Čítajte viac... Komentáre: 0

22
September
2021

Na Dni otvorených dverí hospicu Vás privítame v modrom stane

Pridané: 22.9.2021 14:22:45 Počet zobrazení: 408

Srdečne Vás pozývame na "Deň otvorených dverí Hospicu Milosrdných sestier“,

Čítajte viac... Komentáre: 0

26
August
2021

Hipoterapia v Hospici Milosrdných sestier

Pridané: 26.8.2021 16:40:19 Počet zobrazení: 1136

Hipoterapia v Hospici Milosrdných sestier Intervencia prostredníctvom dotykovej hipoterapie v našom hospici.

Čítajte viac... Komentáre: 0

17
August
2021

Dotazník spokojnosti - pozvánka vyjadriť sa

Pridané: 17.8.2021 11:30:55 Počet zobrazení: 644

Dotazník spokojnosti - pozvánka vyjadriť sa Pozývame blízkych našich pacientov vyplniť náš anonymný DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI - pomôžete nám touto cestou nájsť priestor pre ďalší rast.

Čítajte viac... Komentáre: 0

06
Júl
2021

Smrť je deň, ktorý stojí za to žiť.

Pridané: 6.7.2021 15:49:36 Počet zobrazení: 2197

Smrť je deň, ktorý stojí za to žiť. Inšpiratívna prednáška brazílskej lekárky Dr. Ana Claudia Quintana Arantes, ktorá odznela v roku 2012 na podujatí TEDx na Univerzite v Sao Paolo.

Čítajte viac... Komentáre: 1

01
Júl
2021

SPOLU môžeme dokázať veci obrovské...

Pridané: 1.7.2021 14:38:12 Počet zobrazení: 2168

SPOLU môžeme dokázať veci obrovské... Utorok 29. júla 2021 bol pre náš hospic výnimočný. Slávili sme...

Čítajte viac... Komentáre: 0

25
Jún
2021

Stáž študentky: ...poskytla mi veľmi veľa do budúcej psychologickej praxe

Pridané: 25.6.2021 14:52:27 Počet zobrazení: 1184

Stáž študentky: ...poskytla mi veľmi veľa do budúcej psychologickej praxe Bolo úžasné vidieť, s akou veľkou láskou, ľudsky, pozorne a obetavo pristupujete ku každému pacientovi. Váš hospic dýcha dobrosrdečnosťou, nádejou a prijatím. Spoločne skutočne vytvárate domov, ako sa aj píše v citáte na stene.

Čítajte viac... Komentáre: 0

25
Jún
2021

Lumina Emotion ;)

Pridané: 25.6.2021 13:49:40 Počet zobrazení: 1377

Lumina Emotion ;) Po sérii workshopov na tému rešpektujúcej komunikácie sa v utorok 22. júna 2021 stretli členovia hospicového tímu na interaktívnom workshope Lumina Emotion pod vedením trénerky Mgr. Evy Račkovej, PhD., ACC. ... ale čo je to Lumina Emotion a na čo?

Čítajte viac... Komentáre: 0

17
Máj
2021

Aj Tvoj HLAS rozhodol - dotácia z TSK 2021

Pridané: 17.5.2021 08:28:36 Počet zobrazení: 2587

Čítajte viac... Komentáre: 0

30
Apríl
2021

Ďakujeme za RÚŠKOLAPKY ;)

Pridané: 30.4.2021 17:30:40 Počet zobrazení: 2379

Ďakujeme Tomášovi a Jakubovi z https://rouskolapka.eu/ za praktický darček pre členov nášho hospicového tímu.

Čítajte viac... Komentáre: 0

05
Apríl
2021

Stačí byť láskavým človekom ❤

Pridané: 5.4.2021 11:02:13 Počet zobrazení: 2278

Stačí byť láskavým človekom ❤ Uprostred tohtoročného pôstneho obdobia mi napísalo dievča - Janka - a vyjadrilo v e-maili svoju túžbu potešiť spolu so svojimi kamarátkami Laurou, Veronikou, Barborkou a Petronelou našich pacientov a ľudí, ktorí im slúžia...

Čítajte viac... Komentáre: 0

05
Apríl
2021

Doprial mu ešte vidieť manželku a syna ...

Pridané: 5.4.2021 07:48:32 Počet zobrazení: 1994

Doprial mu ešte vidieť manželku a syna ... Čo krajšie môžeme darovať milovanému človeku, o ktorom vieme, že jeho čas života je chorobou časovo obmedzený už len na možno mesiac, týždne, či dni - ako spoločne strávený čas?

Čítajte viac... Komentáre: 0

05
Apríl
2021

Doprial mu ešte vidieť manželku a syna ...

Pridané: 5.4.2021 07:31:59 Počet zobrazení: 3056

Doprial mu ešte vidieť manželku a syna ... Čo krajšie môžeme darovať milovanému človeku, o ktorom vieme, že jeho čas života je chorobou časovo obmedzený už len na možno mesiac, týždne, či dni - ako spoločne strávený čas?

Čítajte viac... Komentáre: 1

03
Apríl
2021

Nechajme sa objať...

Pridané: 3.4.2021 11:04:51 Počet zobrazení: 2109

Nechajme sa objať... Nechajme sa objať Zmŕtvychvstalým Kristom, aby láska z Jeho rán bola hojivým balzamom v našich ranách.

Čítajte viac... Komentáre: 0

03
Marec
2021

Máte osobnú skúsenosť s hospicom?

Pridané: 3.3.2021 19:12:39 Počet zobrazení: 2389

Máte osobnú skúsenosť s hospicom? Odpovedzte nám za pár sekúnd na 2-3 kratučké otázky. Pomôžte nám priblížiť sa k tým, ktorí nás potrebujú - vyplnením tohto krátkeho formulára:

Čítajte viac... Komentáre: 0

01
Marec
2021

Hospic ponúka pracovné miesto LEKÁRKY - LEKÁRA

Pridané: 1.3.2021 11:34:47 Počet zobrazení: 3137

Hospic ponúka pracovné miesto LEKÁRKY - LEKÁRA Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne PRÍJME do pracovného pomeru ďalšieho LEKÁRA - LEKÁRKU, ktorý dokáže v spolupráci s multidisciplinárnym hospicovým tímom spojiť profesionálnu MEDICÍNSKU starostlivosť o pacienta s vytváraním pocitu pokojného DOMOVA pre jeho posledné chvíle života.

Čítajte viac... Komentáre: 0

16
Február
2021

Keby si každá nota povedala: Hudbu nevytvorí jedna nota

Pridané: 16.2.2021 12:15:54 Počet zobrazení: 2557

Keby si každá nota povedala: Hudbu nevytvorí jedna nota- nevznikla by symfónia. Keby si každé slovo povedalo: jedno slovo nemôže vytvoriť celú stránku- nevznikla by kniha. Keby si každá kvapka vody povedala : jedna kvapka vody neutvorí rieku- nevznikol by oceán. Keby si každý človek povedal: môj prejav lásky nemôže zachrániť ľudstvo-nikdy by na zemi nebola nespravodlivosť, ani mier, ani dôstojnosť, ani šťastie. Michel Quoist

Čítajte viac... Komentáre: 0

11
Február
2021

Chcem sa poďakovať Vám i Vašim rodinám...

Pridané: 11.2.2021 20:27:35 Počet zobrazení: 3062

Chcem sa poďakovať Vám i Vašim rodinám... Dnes je 29. svetový deň chorých ... aj my v Hospici Milosrdných sestier - i v lôžkovom i v domácom hospici slúžime chorým v poslednom štádiu zväčša onkologického ochorenia a sme na blízku i ich rodinám. Cítime sa v dnešný deň slávnostne.

Čítajte viac... Komentáre: 0

31
Január
2021

Vaše 2 % môžu veľa . . .

Pridané: 31.1.2021 16:38:24 Počet zobrazení: 2609

Čítajte viac... Komentáre: 0

29
December
2020

Srdce na dlani 2020 - prijali sme ocenenie

Pridané: 29.12.2020 08:31:57 Počet zobrazení: 3091

Srdce na dlani 2020 - prijali sme ocenenie Dobrovoľníci Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne prijali dňa 21. 12. 2020 ocenenie SRDCE na DLANI 2020.

Čítajte viac... Komentáre: 1

Táto stránka používa cookies. Viac info